Information till stödmottagare med anledning av pandemiläget

Om du beviljats stödmedel från de nordiska eller nordisk-baltiska stödprogrammen och på grund av covid-pandemin inte kommer att ha möjlighet att fullfölja planerade aktiviteter enligt fastställd tidsplan ska du logga in på ansökningsportalen och ansöka om ändring via korrespondensfunktionen.

Alla ändringar bör vara i linje med beviljningen och programkriterierna. Projektets ursprungliga syfte kan inte ändras. Ändringarna kan godkännas enligt prövning. Om ändringarna inte kan godkännas ska stödet återbetalas.

Om du beviljats bidrag och projektets redan igångsatta aktiviteter ställts in på grund av pandemiläget ska du trots detta sända in en slutrapport och i den redogöra varför projektet inte kunde genomföras och vilka utgifter du/ni haft fram till att projektet ställdes in. Oanvända medel skall återbetalas.