HORDE

Foto: Christian Tandberg

HORDE är ett koreografiskt verk av Ingri Fiksdal och Solveig Styve Holte som använder både praktisk organisation och konstnärliga uttryck för att tematisera vem som kan få tillgång till konst och konstverk i dagsläget. Koreograferna i HORDE har fått mobilitetsstöd från det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur inför sina resor till Helsingfors.

Bild: Christian Tandberg

Ett intresse för större mångfald inom konsten

Fiksdal och Holte motiveras båda av att uppnå en större mångfald inom alla delar av den professionella konsten. De är intresserade av vem som kan föreställa sig som konstnär i framtiden och vem som kan få tillgång till professionell konst idag. Den konstnärliga ledaren Kerstin Scroth hade följt Ingri Fiksdal ett tag före HORDE och beskrev projektets huvudfrågor.

”När de utvecklade sin föreställning blev jag väldigt intresserad av konceptet som väcker frågorna: Vem har tillgång till konst och vem har tillgång till konstnärliga institutioner? Verket involverar tonåringar från utsatta eller välbeställda områden, och vi försökte även få fram en grupp med tonåringar som inte nödvändigtvis känner varandra sedan tidigare.”

För tillfället finns det en ökad medvetenhet om representationen av kön, sexuell läggning och kulturell bakgrund inom hela konst- och kulturvärlden. Men samtidigt är det fortfarande vita medelklassbarn som starkt dominerar alla konstutbildningar.

Från HORDE:s föreställning i Kiasma, Helsingfors. Bild: Petri Summanen

Ett betalt sommarjobb för de medverkande tonåringarna

Utvecklandet av det koreografiska verket HORDE skedde inom ramen för ett betalt sommarjobb för nio tonåringar mellan 15 och 18 år som rekryterades i Helsingfors med omnejd. Projektet ger de unga deltagarna avtalsenlig lön, kompetens, erfarenhet och ett nätverk som ökar deras kunskap om dagens konst och stimulerar talang och viljan att möjligtvis överväga ett konstnärligt yrke.

Projektet inleddes med ett möte och en workshop där ungdomarna valdes ut. Några månader senare, under sommaren 2022, arrangerades ytterligare två workshops. Därefter jobbade den lokala dansaren Sofia Charifi med dem i september och oktober innan det var dags för ett nytt möte.

”Det är förstås mobilitetsstödet som gör det möjligt för oss att vara här mer än en gång, och det är väldigt intressant att bygga upp relationer med både konstnärer och organisationer i övriga Norden eftersom det finns så många likheter i branschen. Det har varit extremt givande för oss”, säger Solveig.

Under projektets gång såg koreograferna en imponerande utveckling av tonåringarnas arbetsprocess.

”Vi ser en enorm skillnad i hur tonåringarna samarbetar, deras självförtroende vid uppträdanden, deras självförtroende när det gäller att ta plats och hur de jobbar ihop och pratar om arbetet. Det är också det som är målet för mig och Ingri, att de ska skaffa sig kunskaper som kan vara nyttiga i livet i stort”, säger Solveig.

Det större projektets samarbetspartner och finansiärer har varit Helsingforsmodellen, Alfred Kordelins stiftelse, Norsk-finsk kulturfond, Kiasma-teatern, ungdomscentret i Pihlajamäki (Rönnbacka), Malmitalo, Norges kulturråd, FFUK, Oslo kommun och Kulturtanken.

Läs mer om mobilitetsstöd, våra övriga städprogram och deadlines för ansökningar här!