Hög nivå på ansökningarna till VOLT

Lukas Peura, ordförande i expertgruppen för VOLT, är cirkusartist samt cirkuspedagog. Fotograf: Mikko Pirinen

Ett mödolöst och smidigt beslutsmöte tack vare ansökningarnas höga kvalitet. Så beskriver ordföranden i expertgruppen för stödprogrammet Volt beslutsmötet efter årets ansökningsomgång, i vilken sju ansökningar beviljades stöd för totalt 252 600 euro.

– Omgångens höga kvalitet överraskade positivt. Särskild hård konkurrens blev det bland projekten inom genrerna folkdans, folkmusik och film som var väl representerade i omgången, säger Lukas Peurala, ordförande i expertgruppen för Volt.

Det totala ansökta beloppet landade i omgången på 680 825 euro, fördelat på 17 ansökningar. De enskilda stödsummorna som delades ut till de sju beviljade projekten varierade mellan 7 000 och 70 000 euro. 

Stöd i processen viktigt

Styrkan med Volt som program är enligt Lukas Peurala att projekten får och ska fokusera på barns och ungas deltagande i processen. Lika viktigt är att det finns stöttande vuxna som kan hjälpa med projektansökningar och projekttänket, säger Peurala, som själv är själv cirkusartist och cirkuspedagog. Han hoppas få se ännu fler ansökningar i framtiden och uppmuntrar vuxna som jobbar med barn och unga att finnas tillhands i processen.

– Unga som får bra stöd i sin första projekterfarenhet är också bättre rustade att själva skapa ansökningar och driva kreativa projekt längre fram, konstaterar Peurala.

Bland de beviljade projekten fanns bland annat:

  • “Our Kitchen Tales”, ett barn- och konstnärslett projekt som utforskar samspelet mellan mat, kultur och språk.
  • ”Ljóð fyrir loftslagið – Lyrik till klimatet – Lýrikkur til ve∂urlagi∂ – Odes for the Climate” ger barn och unga möjlighet att uttrycka sina känslor och tankar kring hållbarhet genom poesi och sång, en upplevelse som också skapar språkgemenskap över gränserna.
  • “The Northern Script” är ett program som hjälper unga professionella manusförfattare att utveckla sin skrivkonst på såväl sitt nordiska modersmål som på engelska. 

Volt har en ansökningsomgång om året och öppnar nästa gång för nya ansökningar våren 2024.

Se alla beviljade stöd i 2023-omgången här