Hård konkurrens om medlen i årets första Demos-utdelning

Sakkunniggruppen för Demos står i solen på Sveaborgfärjans däck.

Den senaste utdelningen av medel inom stödprogrammet Demos hade fokus på kulturell och bildande verksamhet i Norden. Med närmare sextio inkomna ansökningar var konkurrensen hård.

Stödprogrammet Demos har som huvudsyfte att stärka civilsamhällets röst i Norden genom att främja samarbetet mellan civilsamhällesorganisationer i regionen. I denna omgång programmet delades medel ut inom modulerna Demos bildning och Demos kultur.

Kampen om medlen var särskilt hård inom modulen Demos kultur, som stöder bland annat stöder musikaliska samarbeten och initiativ som syftar till att sprida kunskap om nordisk litteratur. Bland de 13 stödda projekten fanns bland annat det grönländska bokmässeprojektet Arctic Book Fair och blåsorkestersamarbetet Blås så in i Norden.

– Många goda projekt blev utan stöd, så i den bemärkelsen var det en svår beslutsomgång, men det är fantastiskt roligt att läsa om hur många bra samarbetsidéer det finns i Norden, konstaterar sakkunniggruppens ordförande Iris Dager.

Språksamarbete för inkludering

Modulen Demos bildning syftar till att öka kunskapen om Norden, stärka ungas förståelse för de nordiska språken och integrera ett nordiskt perspektiv i journalistiken. Från denna modul beviljades stöd till sju projekt. Bland dessa fanns Nordic Café Lingua for Youth, ett språkcafé som välkomnar nordiska unga med invandrarbakgrund, och Nordspråk, ett nätverk för modersmålslärarföreningar och föreningar som undervisar i nordiska språk som främmandespråk.

  I sin bedömning av projekten lyfte expertgruppen bland annat inkludering, stärkande av minoritetsgrupper, ungdomars deltagande och vikten av fysiska möten mellan projektets deltagare. Framträdande teman var hav samt instrument och hantverk som kulturarv.

  Iris Dager understryker att det går att skapa många möjligheter genom att bygga upp ett gränsöverskridande projekt där man kan kommer i kontakt med andra nordbor.

  – Min egen karriär tog fart genom de samarbeten jag hade inom Föreningen Norden. Möjligheterna i ett bra projekt är många och samarbete öppnar nya dörrar, säger Iris Dager.

  Demos nätverk näst ut

  Demos bildning emottog totalt tolv ansökningar. Drygt 350 000 av närmare 820 000 ansökta euro delades ut i denna modul, vilket motsvarar en beviljningsprocent på 43 procent.

  Inom Demos kultur inkom hela 47 ansökningar med en total sökt summa på drygt 2,8 miljoner euro. Utdelningen på drygt 360 000 euro motsvarade knappt 13 procent av den sökta summan.

  Nästa Demos-runda gäller modulen Demos nätverk, som är öppen för ansökningar 13.8-13-9.2024.