Gitte Wille från Danmark ny direktör på Nordisk kulturkontakt

Porträtt av Gitte Wille

Bild: Region Skånes kulturförvaltning

Gitte Wille från Danmark blir ny direktör för Nordisk kulturkontakt. Hon kommer närmast från uppdraget som kulturchef för Region Skåne.

Gitte Wille tillträder sitt nya jobb i Helsingfors vid årsskiftet. Hon efterträder Ola Kellgren, som slutade i september efter sju år på posten.

Nordisk kulturkontakt är en institution under Nordiska ministerrådet som arbetar för att stärka det nordiska samarbetet inom kulturfältet och öka kännedomen om nordisk kultur i Finland.

I Gitte Wille får Nordisk kulturkontakt en erfaren direktör med en bred kulturpolitisk bakgrund. Hon har i sitt yrkesliv arbetat med kultur, turism och näringsfrågor och samarbetat med centrala myndigheter, kulturinstitutioner och föreningar i Norden och internationellt.

Gitte Wille säger att hon tar emot sitt nya jobb med stor glädje. Hon betonar det nordiska samarbetets demokratistärkande funktion och säger att hon är övertygad om kulturens samhällsbetydelse.

– Jag har sett vad konst och kultur gör för oss människor. Min uppfattning är att kulturen är en samhällsbyggande kraft, som kan stimulera gemenskap, har betydelse för människors livskvalitet och mentala hälsa, och som därmed utgör en grundläggande förutsättning för den kreativitet och innovationskraft vi har i Norden. Jag ser fram emot att bidra till att fortsatt sätta det nordiska kultursamarbetet på dagordningen i Finland och världen omkring, säger Gitte Wille.

Jonas Wendel, konstituerade generalsekreterare för Nordiska ministerrådet, är nöjd med den nya direktören.

– Vi är glada att vi har fått Gitte Wille som ny direktör för Nordisk kulturkontakt. Hon har en bred nordisk erfarenhet och hon är rätt person att bidra till Nordisk kulturkontakts strategi, som fokuserar på bildning, mångfald och tillgänglighet, och som leder upp mot Nordiska ministerrådets Vision 2030, säger Wendel.

Gitte Wille har ett kontrakt på fyra år, med möjlighet till fyra års förlängning.