Första mentor/adept-paren valda till mentorskapspiloten

Pilotprogrammet för mentorskap inom det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur etablerades för att öka utbytet av kunskap, lärande och erfarenheter i regionen. Målet är att främja växelverkan, hållbarhet och långsiktiga relationer över gränserna mellan erfarna och yngre konstnärer och kulturarbetare.   

Programmet fick 33 ansökningar och följande 10 deltagare valdes och parades ihop med de i förväg valda mentorerna. Information om mentorerna och programmet finns här 

Amanda Hakoköngäs med mentor Elísabet Gunnarsdóttir 

  • Kulturarbetare, skribent och utställningsskapare från norra Finland, Lappland. 

Gabriele Janilionyte med mentor Kelli Turmann 

  • Antropolog, ledare av kulturella och sociala projekt, genomför olika interdisciplinära projekt för att skapa förändring i litauiska städer genom samhällsengagemang. 

Giedrė Putramentaitė med mentor Virpi Näsänen 

  • Frilansande projektledare specialiserad på modern cirkus (och annan scenkonst). 

Inka Kynkäänniemi med mentor Christian Bermudez 

  • Helsingforsbaserad konstnär som arbetar med video, skulptur, installation och text, samt långdistanscyklist. Hennes verk handlar ofta om tid, kollektivt delade känslor och de olika relationer som varelser, föremål och samhällen skapar med världen och varandra. 

Laura Cemin med mentor Israel Aloni 

  • Italiensk konstnär som bor i Helsingfors, aktiv inom visuell konst och scenkonst: ”fastän mitt arbete alltid har sitt ursprung i performativ handling, kan det förekomma i många olika medier och former, som liveföreställningar, text, foto och installationer med föremål.” 

Manca Dornik med mentor Gleb Divov 

  • Slovensk dragspelsartist baserad i Helsingfors, nyligen utexaminerad från den finska dragspelspionjären, professor Matti Rantanens klass vid Sibelius-Akademin. Utöver dragspel studerade hon också orkesterledning och komposition som biämnen. 

Rebekka Bohse Meyer med mentor Jenni Koski 

  • Performansdesigner som skapar immersiva performansinstallationer huvudsakligen med ljud. 

Sandra Cecilie Quist Lund med mentor Inga Žolude 

  • Författare utbildad vid Biskops Arnös författarskola och Konstfack i Sverige. 

Sanna Soni med mentor Jesper de Neergard 

  • Producent och dockteateragent med en kandidatexamen i kulturförvaltning. 

Tze Yeung Ho med mentor Katrine Ganer Skaug 

  • Norsk kompositör. Arrangör och grundare av projektet OSLOFONI och styrelsemedlem i konsertserien Periferien – nyMusikk Oslo.