Lyhytkestoista verkostotukea saaneet hankkeet vahvistavat Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteyttä

""

Vuoden 2022 toisella ja viimeisellä lyhytkestoisen verkostotuen hakukierroksella Pohjoismaiselle kulttuuripisteelle jätettiin 56 hakemusta, joista asiantuntijaryhmä päätti myöntää apurahaa 13 verkostohankkeelle. Myönnetyn tuen kokonaissumma oli 245 251 euroa.

Tuettujen hankkeiden joukossa on tällä kertaa useita esittävän taiteen ja kuvataiteen hankkeita. Moni yhteistyö kattaa kuitenkin muitakin taiteenaloja. Erityisen ilahduttavaa on, että jopa 60 % myönnetyistä hankkeista on sisältää ainakin yhden Pohjoismaan ja yhden Baltian maan. Verkostotuen asiantuntijaryhmä pitää erittäin tärkeänä, että verkostotuella onnistutaan luomaan uusia yhteyksiä Pohjoismaiden ja Baltian maiden välille.  

Yksi tukea saaneista hankkeista oli Art-Based Learning at Nordic Art Museums and Art Galleries. Hankkeessa luodaan taidekasvattajien verkosto, johon osallistuu ammattilaisia Ruotsista, Suomesta, Norjasta, Tanskasta ja Islannista. Hanketta koordinoi Nordiska Akvarellmuseet, ja sen tavoitteena on luoda muutosta niin yksilön kuin yhteiskunnankin tasolla taidekasvatukseen panostamalla.

Verkostotuki on osa Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelmaa, jonka tavoitteena on vahvistaa taiteilijoiden ja kulttuurialan muiden ammattilaisten yhteistyötä ja verkostoitumista Pohjoismaissa ja Baltian maissa.

Seuraava hakukierros järjestetään talvella 2023, jolloin voi hakea sekä lyhytkestoista että pitkäkestoista verkostotukea. Lyhytkestoinen verkostotuki on korkeintaan vuoden kestäville hankkeille ja pitkäaikainen puolestaan korkeintaan kolme vuotta kestäville yhteistyöhankkeille.

Näet kaikki myönnetyt apurahat Tulokset-sivulla, ja voit lukea lyhyen kuvauksen hankkeista.