Extra utdelning till residensverksamhet för att stödja ukrainska kulturskapare

Bild: Elena Mozhvilo / Unsplash

De nordiska samarbetsministrarna har beslutat om extra medel till residensverksamhet för att stöda kulturlivet i Ukraina. Kriget i Ukraina har resulterat att allt fler ukrainska konstnärer och kulturskapare är i behov av en residensplats utanför landets gränser.

Nordisk kulturkontakt kommer att administrera en utdelning för konstnärsresidens i de nordiska och de baltiska länderna med syftet att bjuda in ukrainska professionella konstnärer och kulturskapare till residensvistelser. Syftet med den extra satsningen är att möjliggöra att fler ukrainare får en trygg och säker plats för sitt skapande.

”Det känns bra att Nordisk kulturkontakt får möjlighet att bistå ukrainska konstnärer och kulturskapare så att de kan fortsätta med sitt konstnärliga arbete och sina nätverk i den förfärliga situation som den ryska aggressionen mot Ukraina skapat”, säger Ola Kellgren, direktör för Nordisk kulturkontakt.

Tilläggsmedlen kan sökas av nordiska och baltiska residenscentra. Mera information om utdelningen och ansökningsprocessen publiceras i augusti.