Extra ansökningsrunda för att stöda ukrainska konstnärer och kulturskapare nu öppen!

Nordisk kulturkontakt har hösten 2022 möjlighet att dela ut extra medel till residensverksamhet för att stöda kulturlivet i Ukraina. Kriget i Ukraina har resulterat i att allt fler ukrainska konstnärer och kulturskapare är i behov av en residensplats utanför landets gränser.  

Specialsatsningen ingår i det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammets modul för residensstöd. Det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur stärker konstnärligt och kulturellt samarbete i Norden och Baltikum.

Syftet med satsningen är att möjliggöra en trygg och säker plats för skapande för ukrainska konstnärer och kulturskapare samt främja deras professionella nätverk i Norden och i Baltikum och internationellt. Stödet ska också bidra till att möjliggöra dialog mellan ukrainare och befolkningen i de nordiska och de baltiska länderna.

Deadline för ansökningar är den 31 oktober. 

I samband med satsningen ordnas webbinariet ‘Additional funding for Artist Residencies to support Ukrainian artists’ 11 oktober kl 14:00 (finsk tid), där vår stödprogramsrådgivare går igenom detaljerna för ansökningsrundan och det finns möjlighet att ställa frågor. 

Seminariet ordnas online, via Teams och du kan anmäla dig HÄR.