Vad händer i den nordiska barn- och ungdomslitteraturen?

Untitled-1-01

Den prisbelönta och internationellt erkända författaren Malin Kivelä berättar om sina erfarenheter som författare och översättare.

Eventet samlar ihop flera erfarna översättare av barn- och ungdomslitteratur från Island, Danmark, Finland, Norge och Sverige. Välkomna och delta, lyssna, fråga och diskutera!

Programmet arrangeras av Nordiska nätverk för översättare av barn- och ungdomslitteratur. Nätverket syftar till att skapa en plattform för nordiska översättare för att dela av sina erfarenheter/kompetenser och diskutera aktuella frågor på nordisk nivå. Nätverkets arbete bidrar också till ökad synlighet av översatt barn- och ungdomslitteratur i Norden.  

Eventet stöds av Finlands översättar-och tolkförbund (FÖTF) och Jenny och Antti Wihuris fond.

foto: Niklas Sandström

Kommande evenemang

Alla evenemang

Kritiksalong