THE BALLOT – Vad händer sen?

IDEA_20200122_JPG_006

""

Välkommen till den avslutande debatten för utställningen “The Ballot – Piece of Paper or Tool of Power?”

Utställningen följer utvecklingen av valsedeln i de nordiska och baltiska länderna, från de allra första allmänna valen fram till idag. Men hur ser framtidens val ut? Ser valsedeln likadan ut om 30 år, eller kommer den ändra form? I detta avslutande evenemang kommer ett antal framstående paneldeltagare presentera provokationer som kan komma att utmana våra förväntningar om framtida val.

Paneldeltagarna är bland annat Theodora Helimäki – statsvetare och valforskare vid Helsingfors universitet, Jenni Karimäki, seniorforskare vid centrum för riksdagsforskning på Åbo universitet och Therese Pearce Laanela, huvudansvarig på International IDEAs valavdelning. Jiri Räsänen, initiativtagare till projektet “Leader of the Free World” kommer att reflektera över initiativets resultat. Max Valentin, från svenska demokratitankesmedjan Fabel kommer ansluta sig via videolänk från Ukraina, med rapport över deras senaste demokratiprojekt. Helsingforsbaserade bildkonstnären Oliver Kochta-Kalleinen kommer ta en titt på en av DDRs valsedlar och ifrågasätta huruvida vi kan lära oss något av valen i Östtyskland.

Gratis servering!

Kommande evenemang

Alla evenemang

Nordiskt språkcafé

Nordiskt språkcafé