Nordiskt språkcafé

""

Börjar dina kunskaper i nordiska språk vara rostiga? Ingen fara, kom och öva upp dem på Nordisk kulturkontakts populära nordiska språkcafé.

På språkcaféet har du möjlighet att öva dina kunskaper i nordiska språk, tillsammans med personer som pratar något av språken som modersmål. På språkcaféet kan du öva på din isländska, norska, svenska, finska, färöiska och danska. Både nybörjare och sådana som har hunnit längre med sina språkstudier är välkomna!

Språkcaféet börjar kl. 17 och pågår till kl. 19. Under den tiden kan du fritt komma och gå.

Språkcaféet ordnas i Nordisk kulturkontakts utrymmen på Kajsaniemigatan 9. Vi bjuder på kaffe, te och något litet saltigt att äta.

Fritt inträde.

Så fungerar språkcaféet:

• Språkcaféet ordnas i Nordisk kulturkontakts utrymmen.
• Varje språk (isländska, danska, norska, svenska, färöiska och finska) har sitt eget bord som är märkt med landets flagga.
• Vid varje bord sitter det två personer som pratar språket som sitt modersmål – den ena övar med nybörjare i språket, den andra med längre hunna.
• Både nybörjare och längre hunna är välkomna!
• Vid borden pratar man på informellt och avslappnat på något av de nordiska språken, eller så kan man prata om språket och deltagarna kan lära sig nya ord och meningar. Där kan även finnas spel och andra språkliga övningar vid borden.
• Man kan komma och gå som man vill under evenemanget och sitta vid varje språkbord så länge man vill. Man kan också byta bord och öva på flera nordiska språk.

Kommande evenemang

Alla evenemang

Nordiskt språkcafé

Nordiskt språkcafé