Nordiskt språkcafé

""

På Nordisk kulturkontakts språkcafé har du möjlighet att öva dig på att kommunicera på nordiska språk. Tillsammans med personer som pratar de nordiska språken som modersmål kan du informellt och avslappnat öva på finska, svenska, norska, danska och isländska.

Både nybörjare och deltagare som hunnit längre i sina språkstudier är välkomna. Gratis inträde och servering!

Så fungerar språkcaféet:

Språkcaféet ordnas i Nordisk kulturkontakts bibliotek på Kajsaniemigatan 9 i Helsingfors.

För varje språk (finska, svenska, norska, danska och isländska) finns ett eget bord som är märkt med landets flagga. Vid bordet sitter en person som pratar språket som sitt modersmål.

Diskussionen leds av modersmålstalaren, och diskussionsämnen väljs tillsammans med deltagarna. Som deltagare kan du vara just så aktiv i diskussionen som du själv vill.

Du kan komma och gå som du vill under evenemanget, och du väljer själv om du vill öva på ett eller flera nordiska språk.

Vänligen observera att evenemanget äger rum mellan 17 och 19 finsk tid (UTC+2).

Språkcaféet kommer att ordnas på Nordisk kulturkontakts bibliotek under vårterminen på onsdagar den 7 februari, 6 mars, 3 april och 15 maj.

––––––––––––

Nordisk kulturkontakt har beviljats miljöcertifikatet Ekokompassen. Vi strävar efter att minska vårt koldioxidavtryck och planerar allt resande inom den egna verksamheten med eftertanke. Åk kollektivt när du besöker oss, så bidrar också du till ett grönare kulturliv!

Kommande evenemang

Alla evenemang

Kritiksalong