In Search of Magic – intervju med Libia Castro & Ólafur Ólafsson

Konstnärsduon Libia Castro & Ólafur Ólafsson bjöd in en grupp kompositörer, musiker, organisationer, aktivister och medborgare för att hjälpa dem att skapa ett nytt multikonstnärligt verk som väcker alla 114 artiklar i den nya föreslagna isländska grundlagen till liv.

 

In Search of Magic – ett förslag till en ny grundlag för republiken Island

Historien om den isländska grundlagen är svärtad med nordisk kolonialism ända sedan den implementerades då Island var under dansk överhöghet. När Island blev självständigt 1944 blev den danska grundlagen från 1849 antagen som isländsk grundlag med några tillägg om det isländska statsöverhuvudet. Sedan dess har den inte modifierats alls även om många har försökt få till stånd ändringar.

Den nya föreslagna grundlagen från 2011 skrevs efter krav från medborgarna efter den ekonomiska och politiska krisen i landet 2008, med målet att bidra till ett mera rättvist och demokratiskt samhälle. Projektet fick internationell uppmärksamhet för sitt innovativa, demokratiska förhållningssätt. Den 20 oktober 2012 röstade folket ja till den nya grundlagen. Trots det har den aldrig blivit ratifierad av det isländska parlamentet.

Åtta år senare, under hösten 2020, möttes Libia & Ólafur  och ”The Magic Team” för att med hjälp av konstens och musikens kraft reflektera över allmänhetens alltjämt lika akuta behov för en ny grundlag. Evenemanget gick av stapeln på konstmuséet Hafnarhúsið i Reykjavik.

Libia & Ólafur intervjuas av Kasper Strömman och evenemanget är en del av en serie med titeln ”Revolution nu!”

Libia Castro (ES) och Ólafur Ólafsson (IS) inledde sitt samarbete 1997 i Nederländerna. I sina projekt samarbetar de med människor från alla samhällslager och använder sig ofta av olika media och discipliner. Deras praktik är kollektiv, informell, konceptuell, kritisk och socio-politiskt engagerad. Under årens lopp har de gått med i olika aktivistgrupper och bjudit in andra konstnärer, konstarbetare och aktivister för att skapa tillfälliga elastiska DIT (Do It Yourself)-kollektiv.

Kommande evenemang

Alla evenemang

Nordiskt språkcafé

Nordiskt språkcafé