LIVE STREAM: Hur kan de nordiska länderna skapa trygghet på nätet?

Nordiska Ministerrådets firar sitt 50-årsjubileum 2021.

Nordiska Ministerrådets firar sitt 50-årsjubileum 2021 vilket uppmärksammas på Nordens dag 23 mars.

På Nordens dag bjuder vi in till en diskussion om digitala kränkningar ur ett jämställdhetsperspektiv med politiker, forskare, organisationer och unga nordbor.

 

I de nordiska länderna förs politiska diskussioner om hur hot och hat på nätet riskerar att tysta röster i det offentliga digitala rummet. Kränkningar på nätet har blivit en del av människors vardag. Det är så omfattande att det hotar demokratin genom att vissa röster i det offentliga rummet riskerar att tystna av rädsla för det hat och de hot som de får utstå på nätet. Under pandemin har området fått om möjligt ett ännu större relevans.

Arbetet för ett mer jämställt samhälle är ett viktigt nordiskt samarbetsområde och en del av arbetet med att leva upp till statsministrarnas vision om ett socialt hållbart och jämställt Norden.

Moderator är Annika Damberg.

Program

  • Nordiskt perspektiv – Thomas Blomqvist, Finlands samarbets- och jämställdhetsminister
  • Tematiskt fokus och Finlands perspektiv – Eva Biaudet, ordförande Kvinnoorganisationernas Centralförbund
  • Digitalt hat i Norden och Sverige – Lisa Kaati, forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut i Sverige

Diskussion

  • Nina Sandberg, ledamot välfärdsutskottet Nordiska rådet
  • Hanna Onwen-Huma, specialsakkunnig, jämställdhetsenheten, STM
  • Touko Niinimäki, SYL, unga studenters synvinkel

Sammanfattning och blick framåt

Ålands jämställdhetsminister Annika Hambrudd

Kommande evenemang

Alla evenemang

Kritiksalong