Film: Behind the Swedish Model (SE, 2022)

Anders Tegnell sitter vid sin dator

Covid 19-pandemin blev en utmanande tid för Norden och det nordiska samarbetet. Sverige valde delvis en annan strategi än de övriga nordiska länderna, och grannsämjan blev satt på prov.

I den nya dokumentären Behind the Swedish Model får vi en unik inblick i arbetet som pågick hos hälsomyndigheterna och makthavarna i Sverige under pandemin.

Den ena huvudpersonen är den dittills för allmänheten okände statsepidemiologen Anders Tegnell som över en natt blev en global kändis. Han blev både älskad och hatad för sitt sätt att ta sig an pandemi.

Den andra huvudpersonen vi lär känna är Sveriges dåvarande hälsominister Lena Hallengren som representerar den svenska statsapparaten. Vi får följa med förhållandet mellan politikerna och expertisen i ett Sverige där man har långa traditioner av att följa experters råd och undvika politisk inblandning.

Pressen ökar i takt med att dödstalen stiger och Sveriges rykte får sig en törn. Det uppstår sprickor mellan Folkhälsomyndigheten och regeringen angående vem som skall bestämma.

Dokumentären är gjord av Viktor Nordenskiöld som är prisbelönt svensk dokumentarist, producent och journalist.

Under de senaste åren har pandemins negativa inverkan på det nordiska samarbetet varit på tapeten. Som en följd av detta tog de nordiska samarbetsministrarna i juni 2022 ett initiativ för framtida krishantering i Norden. När en kris uppstår skall samarbetsministrarna framöver mötas för att se till att också det nordiska perspektivet tas i beaktande då nationella beslut tas. Samarbetsministrarna skall också bidra till en snabb och god kommunikation och informationsutbyte så att man i så hög grad som möjligt begränsar negativa konsekvenser av beslut som fattas som en del av krishanteringen.

Språk: svenska, engelsk textning

Åldersgräns: Tillåtet för alla åldrar

Längd: 74 min

Fritt inträde

Kommande evenemang

Alla evenemang

Kritiksalong