Bokrelease: English in the Nordic countries

En person håller i en bok framför en hylla med böcker.

Välkommen på bokrelease och paneldiskussion kring den pinfärska boken ”English in the Nordic Countries” (på svenska Engelskan i de nordiska länderna).

Elizabeth Peterson (red.) har tillsammans med en rad framstående forskare gjort en djupdykning i de nordiska språkens samexistens med – och relation till – engelskan. Boken bjuder på innovativ och spännande ny forskning på området. Varje kapitel närmar sig frågan från en ny vinkel och sammantaget får läsaren en djupare förståelse för den nordiska mentaliteten.

När: Torsdag den 29.2.2024 klockan 16-19. Programmet börjar 16.30
Var: Nordisk kulturkontakt, Kajsaniemigatan 9, Helsingfors

Talare på evenemanget är Louisa Gühr, Helga Hilmisdottir, Samu Kytölä och Elizabeth Peterson.
Samtalet modereras av Jenny Sylvin.

Dryck och tilltugg serveras efter paneldebatten. Det finns möjlighet att köpa boken till rabatterat pris på plats.

Information om boken: Peterson, Elizabeth and Kristy Beers Fägersten (eds). 2023. English in the Nordic Countries: Connections, Tensions, and Everyday Realities. Routledge. För närmare information se www.routledge.com.

––––––––––––

Kvällens gäster:

Louisa Gühr är oberoende forskare från Finland och professionell kommunikatör med omfattande erfarenhet i interkulturell och internationell kommunikation i olika miljöer. Utöver sin forskningsbakgrund inom flerspråkig praxis, som sträcker sig över fyra år och som kulminerade i två publicerade avhandlingar, har hon erfarenhet av att arbeta som kommunikationsproffs för både internationella icke-statliga organisationer (NGOs) och multinationella företag.

Helga Hilmisdóttir är forskningsassistentprofessor och avdelningschef för den isländska avdelningen på Árni Magnússon institutet för isländska studier. Efter att ha mottagit sin doktorsgrad i nordiska språk från Helsingfors universitet (2007), har Hilmisdóttir arbetat som föreläsare på University of Manitoba och Helsingfors universitet. Hennes intresseområden inkluderar anglicismer i talad interaktion, diskurspartiklar och ungdomsspråk.

Samu Kytölä är universitetslektor vid institutionen för språk- och kommunikationsstudier på Jyväskylä universitet i Finland. Hans forskningsintressen inkluderar fotbollsdiskursernas transkulturalitet och flerspråkighet, ojämlikheternas sociolingvistik, den sociolingvistiska mångfalden i Finland, globaliseringens sociolingvistik och metapragmatik i allmänhet.

Elizabeth Peterson är en universitetslektor i engelsk lingvistik vid Helsingfors universitet. Hon är författare och redaktör för många nyligen utgivna böcker, t.ex. Making Sense of ”bad English”: An introduction to Language Attitudes and Ideologies. Hon leder Language Awareness and Ideologies in Finland som är ett 3-årigt projekt grundat av Kone-stiftelsen. Hon är invandrare i Finland och till hennes forskningsintressen hör språklig jämlikhet, språkdiskriminering, språkliga attityder och språkkontakt.

Sagt om boken:
“The Nordic languages have a millennium of spatial co-existence, but it is only through a view from outside, from the perspective of the influence of English for less than a century that it has gained social, cultural, and linguistic unity as a coherent place. This volume is an exciting and innovative take on the Nordic languages, with each chapter showcasing the latest research in its respective subfield and forming an indispensable set of readings for a deeper understanding of the Nordic mentality. The editors’ final chapter not only successfully brings the findings by the respective authors together, but also in a creative fashion presents the views of ten eminent Nordic scholars on the relation between English and the Nordic languages.”
(Jan-Ola Östman, prof. em. Helsingfors universitet, Finland)

––––––––––––

Nordisk kulturkontakt har beviljats miljöcertifikatet Ekokompassen. Vi strävar efter att minska vårt koldioxidavtryck och planerar allt resande inom den egna verksamheten med eftertanke. Åk kollektivt när du besöker oss, så bidrar också du till ett grönare kulturliv!

Kommande evenemang

Alla evenemang

Kritiksalong