ARTIVAL TALKS: Social hållbarhet inom det nordiska konst- och kulturområdet

Logo av Artival Talks

I detta samtal samlar vi kulturutövare, aktivister och experter för att reflektera över situationen för mänskliga rättigheter och antidiskriminering inom kultursektorn i Danmark, Norge, Sverige och Finland.

Målet med denna session är att identifiera områden där förbättringar behövs och att ge konkreta rekommendationer för hur dessa utmaningar kan hanteras.

Detta samtal kommer att hållas online och är öppet för registrering.

Detta är en interaktiv diskussion online som modereras av Nicol Savinetti, grundare och ordförande för IMMART.

Inbjudna talare

  • Ronni Abergel (DK) – Journalist, utbildare inom mänskliga rättigheter och aktivist för social förändring.
  • Macarena Dusant (SE) – Oberoende konsthistoriker, redaktör och författare.
  • Alexandr Foy (FI) – Ordförande för Globe Art Point och flerspråkig handledare vid Helsingfors stad.
  • Marianne Berger Marjanovic (NO) – Seniorrådgivare för kulturpolitik och för jämställdhets- och LGBTI-frågor vid Nordiska ministerrådet.
  • Sune Skadegaard Thorsen (DK) – Danmarks expert på FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, grundare, VD och partner för GlobalCSR samt medlem i IMMART Advisory Board.

––––––––––––

ARTIVAL Talks organiseras av IMMART, Nordisk kulturkontakt och Globe Art Point som en del av ARTIVAL RE:CONNECT, en flerspråkig nordisk kulturfestival som äger rum på olika platser i Norden under 2023. Festivalen samlar en mångfacetterad grupp människor på ett hållbart sätt och låter dem skapa tillsammans och reflektera kring frågor om inkludering och tillhörighet med hjälp av utställningar, performanceverk, samtal, workshops, uppläsningar och annat. Detta sker under en tid då många strävar efter att återknyta till sig själva, sina familjer och sina samhällen på ett eller annat sätt.

ARTIVAL Talks är en samling livestreamade virtuella diskussioner, debatter och samtal om de teman som tas upp av ARTIVAL – en festival som placerar konstnären och den konstnärliga processen i centrum. ARTIVAL Talks inleddes i maj 2023 och har som främsta syfte att skapa en tydligare förståelse för de olika processer, perspektiv och utgångspunkter som finns i den nordiska konstvärlden. Detta görs genom att man samlar konstnärer, kulturarbetare, aktivister, människorättsexperter, myndighetspersoner och representanter för civilsamhället och låter dem utbyta idéer och dela med sig av sina erfarenheter av framgångar (och misslyckanden), bra (och dåliga) tillvägagångssätt och de möjligheter (och utmaningar) som finns i den nordiska konst- och kultursektorn.

Läs mer om ARTIVAL

––––––––––––

Nordisk kulturkontakt har beviljats miljöcertifikatet Ekokompassen. Vi strävar efter att minska vårt koldioxidavtryck och planerar allt resande inom den egna verksamheten med eftertanke. Åk kollektivt när du besöker oss, så bidrar också du till ett grönare kulturliv!

Kommande evenemang

Alla evenemang

Kritiksalong