Ethno Arctic för unga folkmusiker

flicka framför ett drumset

Ethno Arctic är ett musikläger med verkstäder och konserter för unga folkmusiker mellan 18 och 25 år. Deltagarna kommer från hela världen, med huvudfokus på nationella minoriteter i det arktiska området. Under lägret får de unga deltagarna utöva sin egen traditionsmusik. De får en unik möjlighet att skapa nätverk och utbyta erfarenheter.

 

Projektet har arbetat för tillgänglighet och mångfald genom att möjliggöra deltagande för personer med funktionsvariationer, en jämn könsfördelning bland deltagarna och medverkande från etniska minoriteter och ursprungsbefolkning samt personer som identifierar sig som LGBTQ+. Speciell uppmärksamhet har fästs vid specialbehoven för boende under lägret.

Kommunikation mellan de nordiska deltagarna har skett både på nationella majoritetsspråk (danska, norska, svenska) och de representerade minoritetsspråken (kalaallisut, kvänska och samiska). Deltagarna från länder utanför Norden har också fått bekanta sig med de lokala språken. Musiken har fungerat som en sammanbindande länk mellan deltagarna.

Projektet har fått stöd från VOLT för de i Norden bosatta deltagarnas kostnader från ansökningsomgångarna 2020 och 2021. Ett album som bandats in vid verkstäderna under Ethno Arctic 2021 är tillgänglig via http://www.ethnonorway.com

 

Mera information på:

http://www.ethnonorway.com

https://www.instagram.com/ethnonorway/

https://www.ethnonorway.com/ethno-nyheter