Concreate Urban Art Festival

Målning föreställande en bläckfisk i en urban miljö med trappa.

Concreate är en gatukonstfestival som förändrar gator i Helsingfors till en unik, öppen utställning för platsspecifik konst med tillhörande verkstäder och evenemang. Concreate 2020 beviljades stöd från Kultur- och konstprogrammet för festivalens nordiska dimension.

27 konstnärer från Danmark, Estland, Finland, Island, Italien, Norge, Spanien, Sverige och Tjeckiska republiken samlades i Östra Böle i Helsingfors för en vecka i augusti 2020 för att skapa konstverk med olika tekniker, förstärka sina nätverk och planera kommande samarbetsprojekt. Uppskattningsvis 1000 personer utöver slumpmässiga förbipasserande besökte och fotograferade konstnärerna i sitt arbete.

Utöver det samlades kring 3000 personer på området vid evenemang som ordnades under veckans lopp. Ungefär 2 500 av dem besökte kvartersfesten under den festivalens sista dag. Kvartersfesten bjöd på musik och poesiuppträdanden på två scener, en utomhusloppmarknad och en verkstad för tygtryck.

Deltagande konstnärer samlades också i en utställning med projektioner direkt på galleriväggar förverkligade verk. Publiken kunde bekanta sig med de nya konstverken och konstnärernas tolkningar om dem vid guidade rundturer. Konstnärsträffar och -intervjuer omfattade tematiskt utöver de nya verken också tankar om arbetet som gatukonstnär och om gatukonstens situation i nuläget.

Projektets långsiktiga effekter

För de deltagande konstnärerna har festivalen omfattat arbetstillfällen, interaktion med både publik och andra konstnärer inom området, starkare nätverk och planer för kommande samarbeten.

Från producentsynvinkel ”har projektet förstärkt uppfattningen om att konst i det offentliga rummet ökar välmående och sammanhållning bland invånare i området. Vårt syfte är att göra offentliga rum estetiskt mera tilltalande samtidigt som vi skapar en omgivning som för mänskor närmare varandra. Och vi anser att vi har lyckats. Vi gjorde också en kort dokumentär om festivalen.”

En gatukonstkarta i pappersformat med såväl tidigare som nyligen förverkligade konstverk har tryckts upp efter festivalen. Kartan sprids aktivt för att locka flera mänskor att se konstverken. Guidade turer kommer också att ordnas igen när det tillåts. Möjligheten att uppleva konstverk utomhus blir allt viktigare med stängningen av muséer på grund av pandemin.

Mera information:
Conreate 2020
Instagram @helsinkiurbanart / Concreate 2020
Kort dokumentär (längd 13.23, tal på engelska, text på finska)

Gatukonst i Böle på karta