Burn_Slow: nordisk-baltisk ljud- och radiokonst för mentalt välmående 

A screenshot of Jacob Remin during the sound meditation To Soothe the Body Electric.

En skärmdump av Jacob Remin under ljudmeditationen To Soothe the Body Electric.

Burn_Slow: Nordic-Baltic Sound and Radio Art for Mental Well-being samlade ihop mera än 30 unga ljudkonstnärer. Ljudkonstnärerna var från de nordiska och baltiska länderna samt från utlandet och deltog i en rad online evenmang. I evenemangen fick de utforska hur de kunde uttrycka sig med hjälp av lekfullt ljudskapande och medvetet lyssnande samt hur detta kunde främja deras mentala mående.

De unga ljudkonstnärerna hade mentorer som bestod av flera ansedda kompositörer av elektronisk musik från Sverige, Danmark, Estland och Litauen under den distansbaserad och kreativa processen. Resultatet blev 30 kompositioner och flera konceptuella konstverk. Tio verk valdes av en jury, som bestod av mentorerna, och dessa verk spelades upp under den internationella konst och aktivism festivalen PIXELACHE 2021 Burn___ online radio som var i Finland.

Burn_Slow fick finansiellt understöd av Kultur- och konstprogrammet.