Beslut i årets andra omgång av Norden 0-30

Expertgruppen för Norden 0-30 samlades den 1 juli för att fatta beslut i årets andra omgång.
Av 12 inskickade ansökningar, vars totala ansöka summa var 231 111€, beviljades det 5 ansökningar för totalt 112 801€.

Intresset för att skapa och driva nordiska projekt är stort, trots rådande situation som begränsar människors rörlighet i stort.

Bland de beviljade projekten finns Nordljud som är ett initiativ bestående av studentradion runt om i Norden som ska göra det möjligt för unga och talangfulla artister att få sprida sina verk och sitt budskap. Som projektägare står Studentradion i Sverige tillsammans med Studentradioene i Norge och Limu Radio i Finland.

Årets sista ansökningsomgång av Norden 0-30 öppnar den 6 september och stänger den 6 oktober.
Ta gärna kontakt med våra rådgivare om ni har tankar och funderingar kring en ansökan.