BAR International

Tea Andreoletti and Sor-Varanger mayor Lena Berggren standing next to each other smiling.

BAR International, som anordnas av Pikene på Broen och är ett stödprogram till residenscentra, är beläget i Kirkenes samt öppet för konstnärer inom flera genrer, t.ex. musiker, arkitekter, forskare och kuratorer. Programmet främjar konstnärlig forskning och är riktad mot ny konstproduktion och ämnat för att skapa nya berättelser om de nordligaste regionerna. Genom residenscentret får konstnärer nya inblickar samt möjligheten att jobba med lokala frågor som dock samtidig innehar en global relevans.

En av konstnärerna vid residenscentret BAR International var Tea Andreoletti som är konstnärlig forskare samt performancekonstnär och som jobbar med olika former av historieberättande liksom social och kulturell aktivism. Tea Andreoletti deltog i Pikene på Broens stödprogram för residenscentra under 2021 och återvände till Kirkenes för Barents Spektakel festivalen med performanceprojektet CALL FOR STAND-IN MAYORS AND COUNCILLORS, LAND, MINES AND BORDERS: FROM SØR-VARANGER TO THE UPPER SERIANA VALLEY (IT).

Foto från skulpturinstallationen Tropisme

Riikka Keränen är visuell konstnär från Ristijärvi som ligger i landskapet Kajanaland i Finland. Genom hennes konst reflekterar hon den sammanflätade naturen mellan människa och bortom-det-mänskliga världar. Keränen deltog i Pikene på Broens BAR Internationals stödprogram för residenscentra som ingår i Det GodeLiv – The Sweetness of Living – en nätverkande, kunskapsutbytande samt erfarenhetsdelande konstnärlig forskning samt samtidskonstnärlig process. Keränen tog del av Barents Spektakel 2022 med ‘From and Towards Basic Elements’, utomhusskulpturer och -installationer samt utställningen ’Tropisme’ i Terminal B som är Pikene på Broens projektutrymme i Kirkenes.

BAR har blivit tilldelad Stöd till residenscentra som ingår i det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur.