Gruppbesök till Nordiska biblioteket

Barn som läser i biblioteket

Foto: Nora Sayyad

Skolklasser är välkomna att bekanta sig med det Nordiska biblioteket i centrum av Helsingfors. Vi har böcker och dagstidningar på alla nordiska språk som man kan läsa här eller låna hem.

Kontakt: amanda.mannstrom@nkk.org