Sju kulturprojekt för barn och ungdom stöds av Volt

""

Ansökningsomgången för Volt 2022 fick in 12 ansökningar för totalt 351 987 €. Expertgruppen beslutade att bevilja stöd åt 7 ansökningar, för ett totalt beviljat belopp av 274 206 €. De enskilda beviljade stödsummorna var från 8 500 € till 65 850 €.

Bland de beviljade projekten finns bland annat:

Creative Nordic Generation 2030 (CNG) av Fimigrant ry

Projektet Creative Nordic Generation 2030 är ett initiativ av Fimigrant ry. Projektet ordnar evenemang och workshops runt Norden åt barn och ungdomar för att förstärka kreativitet och kunskap om nordisk kultur. Projektet använder sig av nordisk mytologi och berättartradition för att skapa kulturell dialog mellan deltagarna samt producera ungdomsledda föreställningar.

BARNLEK 2023 av Folkdansringen Göteborg

Folkdansringen Göteborg har beviljats stöd för en folkdans- och spelmansstämma, BARNLEK, som riktar sig till barn och unga, i huvudsak i åldern 8-16 år. BARNLEK är en mötesplats för kulturer och språk. Genom dans, musik, sång, lek och social samvaro ges barn och unga möjlighet att lära känna varandras kulturer.

 

Nästa ansökningsomgång för Volt öppnas 2023.