Nordic Remix – Combined voices of the future

Trummare på en scen med svart bakgrund

Nordic remix – Combined voices of the future skapades av en grupp musiker, berättare, videofilmare, fotografer och journalister i Sisimiut, Grönland. Samarbetsprojektet skapades som en kombination av mångfaldiga uttryck, språk, traditioner och kulturarv. Resultatet förmedlades både som ett multimediaverk och som en konsert med nyskriven musik.  

Processen förutsatte öppenhet för nya ideer och förändrade tankegångar. De aktiverades av samvaro och samarbete kring de mångfaldiga uttrycken tillsammans med nya personer från Danmark, Grönland, Island, Norge, Sápmi och Sverige. De delade berättelserna och traditionerna skapade en särskild förståelse för varandra.  

Projektet fick stöd från Kultur– och konstprogrammet, som även möljiggör arktiska samarbeten för konst och kultur.

Videoreferenser
Produktion: Francesca Vincentie
Redigering: by Julia Rignot
Ljuddesign: Francesca Vincentie
Fotoa: Are We Europe, Arctic Sounds, Inuuteq Kriegel, Christian Helgi, Aputsiaq Jonathansen, and Julia Rignot
Musik: Working Dogs