Rättvisa villkor för konstnärer en förutsättning för konstnärsresidens

Fyra personer sitter runt ett bord. I bakgrunden en kyrka, båtar och ett rött hus.

Aske Zidore (DK), John Chantler (SE), Nordisk kulturkontakts stödprogramsrådgivare Sidsel Eskesen, Johanna Henriksson (AX) och Mari-Liis Rebane (EST). Foto: Katja Långvik

14 ansökningar beviljades stöd till residenscentra från Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur när den beslutsfattande expertgruppen samlades i Helsingfors den 3 maj. Enligt Mari-Liis Rebane, ordförande för gruppen, lade experterna särskild vikt vid att det ska finnas tillräckliga förutsättningar för ekonomiskt stöd till deltagande konstnärer.

– I denna omgång inkom 72 ansökningar om totalt 3 miljoner euro. Vi är mycket glada över att se så många intressanta residensprogram i de nordiska och baltiska länderna, säger Mari-Liis Rebane.

– Kommittén lade stor vikt vid balansen mellan administrationskostnader och den nytta som går direkt till konstnären. Vi prioriterade projekt som gav bättre villkor och rättvisa arvoden för konstnärerna. Det är elementärt för tillgängligheten och skapar realistiska möjligheter för konstnärer från olika bakgrunder att vistas på ett residens, säger Mari-Liis Rebane.

Dokumenterade nätverk behövs

Stöd till residenscentra kan sökas av representanter för alla konstområden. Ansökningar från de nordiska och baltiska länderna behandlas jämbördigt. Beslut om finansiering baseras på hur den sökande förmedlar sitt befintliga regionala och internationella konstnärliga sammanhang och sin kapacitet att stödja konstnärens arbete. I regel måste residenset också kunna arbeta med mer än en konstnär åt gången och ha ett dokumenterat samarbete med den lokala konst- och kulturscenen. 

– Förutom att bedöma den professionella nivån på residensen har vi också vinnlagt oss om att inkludera både nordiska och baltiska konstnärer, regionala aspekter och hållbarhet. Jag är nöjd med resultatet, vi lyckades balansera urvalet av projekt genom både nya eller små initiativ som The Hands on Press residens i Litauen och väletablerade residenscentra som Baltic Art Center på Gotland, Sverige, säger Mari-Liis Rebane.

Nästa omgång 2025

– Den generella kvaliteten på ansökningarna var mycket hög. Det var fantastiskt att se att det finns så många välorganiserade och välutrustade residens med bra lokala nätverk. Vi såg många projekt och initiativ med hög potential som vi inte kunde godkänna för finansiering den här gången på grund av hög konkurrens, men som vi hoppas få se ansöka igen efter att de utvecklat sina idéer eller justerat sina budgetar på ett konstnärsfrämjande sätt, avslutar Mari-Liis Rebane.

Exakta datum för kommande ansökningsomgångar kommer att publiceras på Nordisk kulturkontakts hemsida under hösten.

Klicka här för att se alla beviljade residens