Nordområdena lyser starkt i Kultur- och konstprogrammet

Tre personer klädda i vitt med svarta ögonmålningar tittar in i kameran.

Lost and found productions fick stöd för en black metal-performans där musik möter teater.

Ett starkt fokus på nordområdena kan skönjas i årets första utdelning från Kultur- och konstprogrammet. Totalt beviljades 33 projekt stöd på mellan 7 000 och 100 000 euro. Med 207 ansökningar totalt landade andelen beviljade projekt på 16 pro

Ordförande Auri Ahola är nöjd efter första beslutsmötet i Kultur- och konstprogrammets expertgrupp.

Auri Ahola i gul tröja med en ljusröd husvägg i bakgrunden.

– En väldigt trevlig grupp som fungerar bra tillsammans, utöver att vi representerar många olika konstfält och geografiska områden, konstaterar Ahola, som själv är dansare sedan nitton år och därtill jobbar som länskonstnär med Sápmi som arbetsfält på uppdrag av Centret för konstfrämjande i Finland (TAIKE).

Liksom flera av sina kolleger i expertgruppen kommer hon från det arktiska området. Arktis har varit och är ett uttalat fokus under de två sista åren av Kultur- och konstprogrammets programperiod.

– Vi kom inte ens in på frågan om kvotbeviljningar för arktiska projekt, projekten höll så hög nivå att det blev en naturlig betoning på nordområdena, säger Ahola.

Mångfalden en kvalitetsstämpel

Auri Ahola upplever en stark kvalitetsstämpel i att Kultur- och konstprogrammets experter tar ställning till alla projekt och inte enbart projekt som hör till det egna konstfältet.

– Erfarna konstnärer och aktörer på kulturområdet förstår konst i ett bredare perspektiv. Ett starkt projekt gör intryck över alla gränser. I bedömningen är det också en fördel att vi representerar så olika geografier, tilläggsperspektiv kommer dessutom av att ingen av oss kommer från något huvudstadsområde, säger Ahola. 

Den nordiska dimensionen är ständigt närvarande i bedömningen och Ahola gläds över att detta kriterium speglas i ansökningarna med lätthet, stor kreativitet och nytänkande. I bedömningen av ansökningar där också hållbarhet, jämställdhet och ett barn- och ungdomsrättsperspektiv ska tänkas in betonar Ahola att den konstnärliga friheten fortfarande är överordnad.

– De starkaste ansökningarna talar för sig själva och lyfter kriterierna utan att det känns påklistrat. Det är närmast i ansökningar där idén inte bär hela vägen som kriterierna kan kännas påklistrade, säger Auri Ahola.

Nya perspektiv avgörande

Expertgruppen lade särskilt stor vikt vid att projekten måste väcka en känsla, eller riva upp ögonen för nya perspektiv. Ett sådant projekt var Waiting for the bad thing to happen av The Nordic Beasts, en dansteaterföreställning som utforskar människans vilja att göra skillnad och ”go out with a BANG“ till och med när världens undergång står bakom hörnet. Projektet lyfter frågor om hållbarhet men vänder upp och ner på perspektivet på ett fräscht och modigt sätt. 

– Viktigare än att projektet kan bocka av alla kriterier är den konstnärliga kärnan. Vad är det nyskapande elementet i projektet som kommer det nordiska kulturfältet till godo? Den konstnärliga friheten står över allt – något anarkistiskt projekt kan också vara intressant för oss, säger Auri Ahola.

Andra projekt som beviljades finansiering var bland annat

  • Lost and Found productions black metal-performans Witch Club Satan, ett möte mellan musik och teater i verket Bloodmother
  • Jordens hus publikinvolverande totalinstallation Jordsans, som bjuder in besökarna att förnimma Nordens jord inne och ute
  • Southnord av sqCircle, en nyetablerad plattform för afronordiska artister
  • Haparanda stadsbibliokteks konstprojekt Horizont, i vilket publiken med hjälp av VR kan skapa egen graffitikonst ovanpå konstnärers befintliga verk.

Alla projekt har samarbetspartners från tre eller flera nordiska länder.

Två ansökningsomgångar årligen 

Kultur- och konstprogrammet stödjer nordiskt samarbete inom konst och kultur. Stöd kan sökas till ett projekt med konstnärlig och/eller kulturell kvalitet som främjar ett mångsidigt och hållbart Norden.

På grund av den stora mängden ansökningar ges individuell respons inte till de sökande. Däremot är du välkommen att kontakta Nordisk kulturkontakts stödrådgivare när du förbereder din ansökan. För närmare information om programkriterier, gå in på sidan om Kultur- och konstprogrammet.

Kultur- och konstprogrammet har två ansökningsomgångar årligen. Nästa omgång öppnar 12.8.2023, med ansökningsfrist 12.09.2023 kl. 15:59 finsk tid.