Norden 0-30 stöder 12 projekt

""

Photo by Derek Lee on Unsplash

Den tredje ansökningsomgången för Norden 0-30 är nu stängd. Omgången samlade en total mängd av 41 ansökningar för 1 381 005 €. Expertgruppen beslöt att dela stöd åt 12 projekt för 367 227€. De enskilda stödsummorna var från 8 093 € till 50 000 €.

Jämfört med de två andra omgångarna i år fanns det betydligt mera ansökningar och för större stödsummor. Expertgruppen var glad att notera ökningen i ansökningar och förstagångsansökare, samt en ökning i projekt som ungdomarna själva leder.

Några exempel på stödda projekt är:

Mångfaldsfest av Nordic Youth Associations

”Mångfaldsfest” bidrar till fredlig samexistens i mångfaldiga Norden. Det är ett ungdomslett projekt bestående av en studie, en kurs, ett seminarium och en verkstad runtom i Norden under år 2023.

Look at the music av Art Across

Ett kollektiv av unga döva och icke-döva konstnärer från Island, Färöarna och Danmark kommer att turnera i de nordiska länderna för att presentera innovativa musikaliska koncept, inklusive alla oavsett hörselstatus, och leda en workshop för att ge lokala döva samhällen möjlighet att delta i deras skapande.

NAMPYF – Nordic Arts, Music and Performance Youth Festival av Arctic Caucus

Sandnes Kulturskole (NO), Tóngtarskólinn (IS), Kulturskolen Syddjurs (DK) och Serravik Kulturskole (GL) planerar tillsammans en verkstadsfestival vecka 7, 2024. Här träffas 80-100 elever och 10 lärare under en vecka i Sisimiut till delta i workshops inom musik, sång, dans, bildkonst och filmproduktion.

Nästa ansökningsomgång för Norden 0-30 är från 09.01.2023 – 09.02.2023. Ta gärna kontakt med våra rådgivare om ni har tankar och funderingar kring en ansökan.

Alla projekt som beviljats stöd kan hittas HÄR.