Vahva aloitus Norden 0-30 -hauille

Norden 0–30 -ohjelman vuoden ensimmäinen hakukierros on päättynyt. Hakukierroksella jätettiin kaikkiaan 37 hakemusta, ja haetun tuen kokonaismäärä oli 1 039 018 euroa. Asiantuntijaryhmä päätti jakaa tukea kuudelle hankkeelle 20 000–50 000 euron suuruisina apurahoina, joiden yhteenlaskettu summa oli 246 946 euroa.  

Haetun tuen kokonaismäärä oli vuoden ensimmäisellä hakukierroksella poikkeuksellisen suuri, ja lisäksi tavallista useammalle hankkeelle haettiin tuen 50 000 euron enimmäismäärää. Ohjelman herättämä suuri kiinnostus ilahdutti asiantuntijaryhmää, joka haluaa muistuttaa hakijoita jo käynnissä olevasta toisesta hakukierroksesta, joka päättyy 28. huhtikuuta. 

Esimerkkejä tuetuista hankkeista: 

”Nordiskt Ljus 2023”, Nordiska Folkhögskolan 

“Nordiskt Ljus” on monitaiteinen kulttuurifestivaali, johon sisältyy kesäkursseja, residenssimajoitusta sekä tapahtuman päättävä festivaaliviikonloppu. Hankkeen tavoitteena on luoda puitteet Pohjoismaiden nuorten välisille rajat ylittäville kohtaamisille sekä toimia vastavoimana ääriliikkeille, jotka havittelevat pohjoismaisuuden käsitettä omakseen. 

”Nordic Activist Camp”, Rädda Barnens Ungdomsförbund 

Ruotsin, Tanskan, Islannin ja Ahvenanmaan Pelastakaa lapset -järjestöjen nuorisoyhdistykset haluavat järjestää nuoria osallistavan leirin, jonka tavoitteena on vahvistaa pohjoismaista yhteistyötä lapsen oikeuksien edistämiseksi.  Hankkeessa halutaan tarjota turvallinen ja osallistava pohjoismainen foorumi, jonka avulla vahvistetaan etenkin sosioekonomisesti heikommassa asemassa olevilla alueilla tai maaseudulla asuvien sekä uskonnolliseen, kulttuuriseen tai seksuaaliseen vähemmistöön (HLBTIQ+) kuuluvien lasten ja nuorten osallistumista. 

”Voguing Nordix 365”, Kiki House Of Angels 

Kiki House of Angels järjestää kuukausittaisia ballroom-tapahtumia seitsemässä Pohjoismaiden kaupungissa elokuusta 2023 heinäkuuhun 2024. Tavoitteena on tarjota HLBTQPIA+-yhteisöille tapaamis- ja kohtaamispaikkoja sekä vahvistaa etenkin 10–30-vuotiaiden nuorten yhteenkuuluvuuden tunnetta. 

Norden 0–30 -tukiohjelman toinen hakukierros on 28. maaliskuuta–28. huhtikuuta 2023. Otathan yhteyttä erityisasiantuntijoihimme, jos sinulla on kysyttävää hakemuksestasi. 

Kaikki tukea saaneet hankkeet löytyvät Pohjoismaisen kulttuuripisteen verkkosivuilta