Taide ja kestävä kehitys – artist talk ja elokuvanäytäntö

Millainen rooli kulttuurilla ja taiteilijoilla on kestävän kehityksen edistämisessä ilmastonmuutoksen aikakaudella?

Luvassa on Mari Keski-Korsun (Suomi) videotaidetta ja artist talk sekä Bigert & Bergströmin (Ruotsi) Klimatexperimentet-elokuvan esitys.

Artist talk Mari Keski-Korsun kanssa

Mari Keski-Korsu (FI) kertoo työstään, joka kartoittaa ekologisten muutosten ja ihmisyyden kriisin manifestoitumista arkielämässä ekofeministististä ja permakulttuurillisista näkökulmista. Teokset perustuvat työskentelyyn erilaisten yhteisöjen ja lajien kanssa osallistavien performanssien, yhteisötaiteen, tieteen ja taiteen välisen yhteistyön sekä kuvataiteen kautta. Keski-Korsun työ on jo pitkään keskittynyt lajien väliseen kommunikaatioon ja kysymykseen empatian laajentumisesta koskemaan kokonaisia elonkehiä.

Kieli: suomi

 

Elokuva: Klimatexperimentet

Ruotsalainen taiteilijakaksikko Bigert & Bergström on työstänyt useiden vuosien ajan monia georakennusprojekteja, joissa he ovat pyrkineet löytämään ratkaisuja ilmaston jatkuvan lämpenemisen vaikutuksiin. Elokuvan nimi viittaa sellaiseen tutkimukseen, joka haastaa käsityksen luonnosta ehtymättömänä resurssina. Voiko artisti olla yhteiskunnallisesti valveutunut tutkija Voidaanko modernin taiteen avulla kiinnittää huomiota ongelmiin uusilla tavoilla ja vaikuttaa siten yleiseen mielipiteeseen? Tässä elokuvassa pyritään löytämään vastauksia juuri näihin kysymyksiin.


Pituus: 58 min
Kielet: ruotsi, tekstitetty englanniksi

 

Covid-19-epidemian takia rajoitamme vierailijoiden määrää meidän tapahtumissamme niin että on koko ajan mahdollista pitää turvaväliä. Käsidesiä on myös esillä kaikissa tapahtumissa.

 

Tulevat tapahtumat

Kaikki tapahtumat