ARTIVAL TALKS: Poliittisen vaikuttamisen toteutuminen

Logo av Artival Talks

Pohjoismaat tunnetaan elinvoimaisesta ja edistyksellisestä taide-elämästään, joka usein toimii foorumina, jossa käsitellään polttavia ajankohtaisia yhteiskunnallisia ja poliittisia teemoja. Tässä ARTIVAL TALK -tapahtumassa pyritään selvittämään, miten pohjoismaiset toimijat ja järjestöt voivat hyödyntää tehokkaasti taiteellista toimintaansa poliittisen vaikuttamisen edistämiseksi ja merkityksellisten yhteiskunnallisten muutosten aikaansaamiseksi

Arvostetut, laajan kokemuksen omaavat puhujat, jakavat asiantuntemustaan ja henkilökohtaisia tarinoitaan kulttuuripoliittisessa vaikuttamistyössä. He keskustelevat pohjoismaisen yhteiskunnallisen ja poliittisen kontekstin piirteistä ja mahdollisuuksista sekä valottavat tapoja luoda tehokkaampaa viestintää ja edistää taiteen ja kulttuurin mobilisointia osana politiikan kenttää.

Ovet avataan klo 16.30. Tapahtumaan on vapaa pääsy, ja tarjolla on lämmintä juotavaa ja pientä purtavaa.

Kutsutut puhujat

  • Hanna Kosonen – pääsihteeri, Forum Artis ry
  • Teemu Mäki – taiteilija/ohjaaja (teatteri/elokuva/ooppera), kirjailija, tutkija, taidehistorian tohtori (Kuvataideakatemia, 2005) sekä Suomen Taiteilijaseuran ja IAA Europe:n puheenjohtaja
  • Pauliina Valtasaari – orkesteripäällikkö (Helsingin kaupunginorkesteri), uraohjaaja, MMus (6/2023)

Keskustelua moderoi Taiteen edistämiskeskuksen johtaja Kaisa Rönkkö.

––––––––––––

ARTIVAL Talks järjestetään yhteistyössä IMMART:n, Pohjoismaisen kulttuuripisteen ja Globe Art Pointin toimesta osana monikielistä, pohjoismaista ARTIVAL RE:CONNECT -festivaalia vuonna 2023. Festivaalin lähtökohtana on kestävää kehitystä kunnioittaen koota yhteen eri toimijoita luomaan ja pohtimaan osallisuuden ja kuulumisen teemoja mm. näyttelyiden, esitysten, keskustelujen, työpajojen, konserttien ja muiden luovien aktiviteettien kautta. Festivaali pyrkii näin löytämään uusia tapoja tulkita niin itsemme kuin myös perheidemme ja yhteisöjemme merkitystä osana muuttuvaa maailmaa.

ARTIVAL Talks -keskustelusarja koostuu useista paikan päällä ja virtuaalisesti järjestettävistä keskusteluista, joissa käsitellään taiteilijuutta ja vaikuttamistyötä. Keskeinen tavoite on edistää parempaa ymmärrystä erilaisista prosesseista, näkökulmista ja näkemyksistä, jotka vallitsevat pohjoismaisessa taidekentässä. Näistä lähtökohdista ARTIVAL-keskustelut tuovat yhteen taiteilijoita, kulttuurityöntekijöitä, aktivisteja, ihmisoikeusasiantuntijoita, viranomaisia ja kansalaisyhteiskunnan edustajia vaihtamaan ideoita ja jakamaan kokemuksiaan onnistumisistaan (ja epäonnistumisistaan), hyvistä (ja huonoista) käytännöistä sekä mahdollisuuksista (ja haasteista), joita esiintyy laajalla pohjoismaisella taide- ja kulttuurikentällä

Lisätietoja ARTIVAL-festivaalista

––––––––––––

Pohjoismaiselle kulttuuripisteelle on myönnetty Ekokompassi. Pyrimme pienempään hiilijalanjälkeen ja matkustamme harkitusti. Käytäthän julkista liikennettä, kun käyt meillä – tehdään yhdessä kulttuurielämästä vihreämpää!

Tulevat tapahtumat

Kaikki tapahtumat

Kritiikkosalonki