ARTIVAL TALKS: Kuratointi kulttuurien välillä

ARTIVAL Talks webbplats v2

Tässä ajatuksia herättävässä ARTIVAL Talk -keskustelussa syvennymme kulttuurienväliseen kuratointiin ja tutkimme kulttuurisen monimuotoisuuden ja edustuksen dynaamista vuorovaikutusta pohjoismaisella taidekentällä.

Tulemme tarkastelemaan tässä keskustelussa haasteita, joita eri instituutiot kohtaavat kuratoidessaan näyttelyitä ja ohjelmia, jotka heijastavat nykyaikaisen yhteiskunnan moninaisia ääniä, näkökulmia ja taiteellisia ilmaisuja. Tunnistamme tarpeemme osallisuuteen ja monimuotoisuuteen ja keskustelemme strategioista, joiden avulla aliedustetut taiteilijat ja yhteisöt voidaan aktiivisesti ottaa mukaan.

Esityksessä korostetaan myös institutionaalisen kuratoinnin ja vapaan kentän kuratoinnin eroja ja tarkastellaan kummankin lähestymistavan mahdollisuuksia ja rajoituksia. Keskustelemme vapauden käsitteestä kuratoinnissa ja sen vaikutuksista vastuulliseen kuratointiin. Korostamme tarvetta tasapainottaa kuratoinnin työtä taiteellisen ilmaisun ja eettisten näkökulmien välillä. Keskustelemme kuratoinnin voimasta keinona haastaa vakiintuneita järjestelmiä, kohtaamaan ennakkoluuloja ja rikkoa tavanomaisia kertomuksia. Edistämällä kriittistä vuoropuhelua ja ennakkoluulottomuutta tämä keskustelu pyrkii luomaan tilan, jossa kunnioitetaan erilaisia ja moninaisia arvoja, kokemuksia ja uskomuksia.

Linkki keskusteluun (Zoom)

https://us06web.zoom.us/j/82483258408?pwd=dE4wVktEakhNSVNLQW5TTmkzQUZuQT09

Meeting ID: 824 8325 8408
Passcode: 405380

Kutsutut puhujat

  • Avauspuheenvuoro ja fasilitointi: Ali Akhbar Mehta – transmediataiteilija, kuraattori, tutkija ja kirjailija.
  • Yvapurü Samaniego Bonnin – kuvataiteilija, joka työskentelee useiden tekniikoiden parissa.
  • Tina Lorien – kuraattori, jolla on laaja tietämys kuvataiteesta, veistoksista, maalauksista ja valokuvista.
  • Nina Toppila – Helsingin Taidehallin toimitusjohtaja.

––––––––––––

ARTIVAL Talks järjestetään yhteistyössä IMMART:n, Pohjoismaisen kulttuuripisteen ja Globe Art Pointin toimesta osana monikielistä, pohjoismaista ARTIVAL RE:CONNECT -festivaalia vuonna 2023. Festivaalin lähtökohtana on kestävää kehitystä kunnioittaen koota yhteen eri toimijoita luomaan ja pohtimaan osallisuuden ja kuulumisen teemoja mm. näyttelyiden, esitysten, keskustelujen, työpajojen, konserttien ja muiden luovien aktiviteettien kautta. Festivaali pyrkii näin löytämään uusia tapoja tulkita niin itsemme kuin myös perheidemme ja yhteisöjemme merkitystä osana muuttuvaa maailmaa.

ARTIVAL Talks -keskustelusarja koostuu useista paikan päällä ja virtuaalisesti järjestettävistä keskusteluista, joissa käsitellään taiteilijuutta ja vaikuttamistyötä. Keskeinen tavoite on edistää parempaa ymmärrystä erilaisista prosesseista, näkökulmista ja näkemyksistä, jotka vallitsevat pohjoismaisessa taidekentässä. Näistä lähtökohdista ARTIVAL-keskustelut tuovat yhteen taiteilijoita, kulttuurityöntekijöitä, aktivisteja, ihmisoikeusasiantuntijoita, viranomaisia ja kansalaisyhteiskunnan edustajia vaihtamaan ideoita ja jakamaan kokemuksiaan onnistumisistaan (ja epäonnistumisistaan), hyvistä (ja huonoista) käytännöistä sekä mahdollisuuksista (ja haasteista), joita esiintyy laajalla pohjoismaisella taide- ja kulttuurikentällä

Lisätietoja ARTIVAL-festivaalista

––––––––––––

Pohjoismaiselle kulttuuripisteelle on myönnetty Ekokompassi. Pyrimme pienempään hiilijalanjälkeen ja matkustamme harkitusti. Käytäthän julkista liikennettä, kun käyt meillä – tehdään yhdessä kulttuurielämästä vihreämpää!

Tulevat tapahtumat

Kaikki tapahtumat