Pohjoismainen panostus kulttuurihankkeiden päästöjen hyvittämiseen

Malin Arnell ja Åsa Elzén ”Metsä kutsuu” -keskustelusarjan tapahtumassa. Pohjoismaisen kulttuuripisteen vuonna 2021 järjestämä sarja pohti nykyihmisen luontosuhdetta taiteen ja kulttuurin näkökulmasta.Foto: Therese Kellner.

Taiteen ja kulttuurin tuotannolla ja levityksellä on käytännössä aina ilmastovaikutuksia. Vaikka ilmastojalanjälkeä voidaan pienentää monin tavoin, ilmastoneutraaliuden saavuttaminen edellyttää usein päästökompensaatiota. Pohjoismaiden kulttuuriministerit ovat päättäneet yhteisestä pilottihankkeesta, jolla pyritään kehittämään alan osaamista, työkaluja ja suuntaviivoja.

Kulttuurisektorilla on meneillään monilla tärkeitä panostuksia vihreän siirtymän edistämiseksi. Lukuisilla pohjoismaisilla laitoksilla ja toimijoilla on arvokasta osaamista, jota tulisi hyödyntää nykyistä enemmän. Pohjoismaisella tasolla on siten piileviä mahdollisuuksia, jotka liittyvät koordinaation lisäämiseen, strategiseen kehitystyöhön sekä osaamisen, menetelmien ja suuntaviivojen vaihtoon. Kulttuuriministerit tarttuvat nyt toimeen päästökompensaation pilottihankkeella, josta he päättivät kokouksessaan Helsingissä 2. marraskuuta.

– Ilmastokriisi on aikamme suurin haaste, ja meidän kaikkien on tehtävä kovasti töitä ja etsittävä ratkaisuja vihreän siirtymän nopeuttamiseksi. Pohjoismaisen yhteistyön kulttuurisektori tekee oman osansa ja toteuttaa parhaillaan Kestävät kulttuurielämykset -nimistä hanketta, jota vahvistamme nyt puolella miljoonalla Tanskan kruunulla. Haluamme olla yhdessä luomassa entistä vihreämpää kulttuurielämää ja mahdollistaa sen, että kestävän kehityksen edelläkävijät voivat jakaa osaamistaan ja työkalujaan, sanoo Norjan kulttuuri- ja tasa-arvoministeri Anette Trettebergstuen. Hän toimii tänä vuonna myös Pohjoismaiden kulttuuriministerineuvoston puheenjohtajana.

Työkaluja ja suuntaviivoja

Pilottihankkeeseen osallistuu sekä pohjoismaisten tukijärjestelmien edustajia että päästökompensaation asiantuntijoita. Tavoitteena on edistää osaamisen vaihtoa ja lisätä tietoisuutta.

Hanke tukee työtä, jossa kehitetään työkaluja ja suuntaviivoja päästökompensaation budjetoimiseksi kulttuurihankkeissa. Tällä tavoin hanke lisää tietoisuutta päästöhyvitystoimista myös kulttuurialan tukijärjestelmiä hallinnoivien viranomaisten keskuudessa.

Uusilla aloitteilla kohti kestäviä kulttuurielämyksiä

Pohjoismaiden kulttuuriministerit ovat päättäneet edistävänsä yhteistyössään määrätietoisesti uusia kestäviä pohjoismaisia taide- ja kulttuurialoitteita. Päästökompensaation pilottihanke on osa Kestävät kulttuurielämykset -hanketta. Se taas on yksi monista strategisista panostuksista työssä, jolla toteutetaan pohjoismaisten yhteistyöministerien 2030-visiota Pohjolasta maailman kestävimpänä ja integroiduimpana alueena.

Hankkeeseen sisältyy Pohjolan kulttuurielämän vihreä tiekartta (Et grønt veikart for kulturlivet), jolla pyritään helpottamaan kestävien kulttuurielämysten valintaa, sekä kestävän kehityksen laboratorio (BærekraftsLAB), jossa selvitetään opetus- ja kulttuurisektorin välisten suhteiden tiivistämistä vastuullisuusasioissa. Hankkeessa toteutetaan niin ikään tutkimus, jossa vertaillaan eri kulttuurielämysten ilmastojalanjälkeä ja sukupuolen mukaan jaettua tietoa kulttuurin kulutuksesta.