Norden 0-30 ohjelmasta tukea yhdeksälle hankkeelle

 

Norden 0–30 -tukiohjelman kolmas hakukierros on päättynyt. Hakukierroksella jätettiin kaikkiaan 17 hakemusta, ja haetun tuen kokonaismäärä oli 438 238 euroa. Asiantuntijaryhmä päätti myöntää tukea yhdeksälle hankkeelle 10 000–50 000 euron suuruisina apurahoina, joiden yhteenlaskettu summa oli 312 500 euroa.

Jaetun tuen kokonaismäärä oli tällä kierroksella suurempi kuin vuoden kahdella aikaisemmalla hakukierroksella. Tällä hakukierroksella sovellettiin ensimmäistä kertaa kuluvan vuoden muutoksia, joiden myötä nyt on mahdollista hakea tukea myös kahdenväliseen yhteistyöhön. Lisäksi myönnettävän tuen enimmäismäärää on korotettu. Siten tukea on voinut hakea uudenlaisille hankkeille ja sitä on myönnetty jopa 50 000 euroon saakka. Koska hakukierroksella jätettiin suhteellisen vähän hakemuksia, useammalle hankkeelle voitiin myöntää tuen enimmäissumma.

Esimerkkejä tuetuista hankkeista:

ReGen North – C-cuben toteuttama datademokratian pilottihanke nuorilta nuorille

ReGen North on nuoriso- ja datademokratiahanke, jossa koulutetaan 18–29-vuotiaita nuoria sekä nuorisosuuntautuneita organisaatioita ja järjestöjä Pohjoismaissa. ReGen North -pilottihankkeessa grönlantilaisista, tanskalaisista ja norjalaisista nuorista muodostetaan yhteisö, joka saa tehtäväkseen omaksua tiedonkeruun peruskäsitteitä ja menetelmiä. Hanketta johtaa Tanskan Århusissa sijaitseva C-cube.

Kunskapscentrum för fritidsledarskap kehittää demokratiataitoja paikallisen vuoropuhelun edistämiseksi

Hankkeessa kehitetään demokratian ja osallistumisen taitoja ja keinoja nuorten ja heidän ohjaajiensa avuksi. Hankkeessa nuoret saavat apuvälineitä voidakseen osallistua aktiiviseen keskusteluun ”paikallisen avoimen nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan eurooppalaisista periaatteista ja suuntaviivoista” sekä paikallisesta nuorisotyöstä. Hanketta johtaa ruotsalainen vapaa-ajanohjauksen tietokeskus Kunskapscentrum för fritidsledarskap.

 

Norbusang-festivaali tarjoaa nuorten kirkkolaulua

Norbusang on pohjoismainen lapsi- ja nuorisokuorofestivaali, jonka 600 osallistujaa ovat 10–20-vuotiaita lapsia ja nuoria. Festivaalin järjestämiseen osallistuu 25 vapaaehtoista 18–25-vuotiasta kaikista Pohjoismaista. Norbusang tarjoaa kursseja, kuorotoimintaa, työpajoja ja konsertteja. Festivaali järjestetään 24.–29. toukokuuta 2022 Norjan Inderøyssä.

 

Norden 0–30 -tukiohjelman seuraava hakukierros on 10. tammikuuta–10. helmikuuta 2022. Otathan yhteyttä erityisasiantuntijoihimme, jos sinulla on kysyttävää hakemuksestasi.

Kaikki tukea saaneet hankkeet löytyvät Pohjoismaisen kulttuuripisteen verkkosivustosta.

https://www.nkk.org/fi/tukiohjelmat/hyvaksyttyja-hankkeita/?module=22&y=2021