Tässä ovat Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon ehdokkaat 2021

BIlder av de 14 nominerade böckernas omslag
Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2021 kirjallisuuspalkintoa tavoittelee neljätoista pohjoismaista romaania sekä runo- ja novellikokoelmaa. Ehdokasteoksia on koko Pohjolasta: kaikista maista ja kaikilta kielialueilta. Vahvassa kaunokirjallisessa ehdokasjoukossa on myös aiemmin ehdolla olleita kirjailijoita. Palkinnonsaaja julkistetaan Pohjoismaiden neuvoston istuntoviikolla, joka pidetään Kööpenhaminassa marraskuussa.

Märälle paperille kirjoittamista, kapitalismin rappiota ja savuna ilmaan haihtuvaa halua Scandinavian Star -autolautalla, yhteiskunnallista realismia edustavia lähisuhdekuvauksia sekä kielellistä läsnäoloa, tinkimättömyyttä ja muovikukkien täyttämiä laaksoja – nämä ovat vain muutamia esimerkkejä tämän vuoden ehdokaskirjojen sisällöstä.

Vuoden 2021 kirjallisuuspalkintoehdokkaat:

Tanska

Suomi

Färsaaret

Grönlanti

Islanti

Norja

Saamelainen kielialue

Ruotsi

Ahvenanmaa

Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2021 kirjallisuuspalkinnon ehdokasvalinnoista ovat vastanneet kansallisten palkintolautakuntien jäsenet.

Palkinnonsaaja julki 2. marraskuuta

Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon saaja julkistetaan neuvoston istunnon yhteydessä Kööpenhaminassa 2. marraskuuta. Palkinnonsaajalle myönnetään Nordlys-palkintopatsas ja 300 000 Tanskan kruunua (noin 40 000 euroa).

Tietoa Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnosta

Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinto on jaettu vuodesta 1962 lähtien kaunokirjalliselle teokselle, joka on kirjoitettu jollakin Pohjoismaiden kielistä. Kaunokirjallisella teoksella tarkoitetaan tässä yhteydessä runo-, proosa- ja näytelmäteosta, joka on kirjallisesti ja taiteellisesti korkeatasoinen.

Pohjoismaiden neuvoston viiden palkinnon tarkoituksena on lisätä kiinnostusta Pohjoismaiden väliseen kulttuuriyhteyteen ja ympäristöyhteistyöhön sekä antaa tunnustusta ainutlaatuisista taiteellisista ja ympäristöön liittyvistä saavutuksista.