Digitaalisia residenssejä ja taideteoksia

Digitaalinen residenssi voi vaikuttaa sekä abstraktilta että konkreettiselta. Sen laajuus, vapaus ja saavutettavuus voi olla haaste. Vapaus sijainnin rajoitteista, onlineläsnäolo sekä ilmaisu ja tuotanto missä, koska ja kuinka vain saavutettavalle ”näkymättömälle” yleisölle vaikuttavat epätodellisilta. Tunne näkyvyydestä ilman kohtaamista. Mutta taide tekee siitä konkreettista.

Kahdeksan taiteilijaa osallistui Kulttuuri- ja taideohjelmasta vuonna 2018 tukea saaneeseen hankkeeseen DiGiRES. Kaksi heistä osallistuivat Nordiska Akvarellmuseetin tiloista Ruotsin Skärshamnista, muut osallistuivat etänä Egyptistä, Islannista, Valko-Venäjältä  ja Venäjältä. Heidän yhteistyönsä tapahtui Liquid Fiction-alustalla.

Tehtävänä oli selvittää voiko digitaalinen residenssi toimia sekä kehittää digitaalista residenssin muotoa ja siitä ponnistavaa taidetta ja yleisötyön keinoja. Osallistuvat taitelijat olivat yhtä mieltä siitä, että digitaalinen residenssi on mielenkiintoinen ja mahdollinen tulevaisuuden vaihtoehto virtuaalisen taiteen kehittämiseen.

DiGiRES-hanke etsi myös uusia työkaluja ja tapoja digitaalisen yleisötyön ja vuorovaikutuksen tueksi. Hankkeesta kerättyjen kokemusten pohjalta kootaan ohjeistuksia oppilaille ja opettajille internetissä tuotetun taiteen kokemuspohjaiseen tutkimiseen.