Nordisk kulturkontakts evenemangsproducent Annika Bergvik-Forsander fick pris för sitt konstnärsskap

Nordisk kulturkontakts seniorrådgivare för konst- och kulturevenemangsproduktion Annika Bergvik-Forsander har tilldelats ett pris för sitt konstnärsskap om 10 000 euro ur Marcus Collins minnesfond, som uppmärksammar framstående finländska konstnärer inom måleri.

Priset delades ut digitalt vid Svenska litteratursällskapets årshögtid den 5 februari.

I prismotiveringen hyllas Bergvik-Forsanders sinne för systematik i konsten:

“Hon arbetar både med bildens konceptuella och materiella möjligheter. Genom gestaltning av kroppslighet, genusfrågor och existentiell psykologi i kombination med variationer på materialens, färgfältens och konturernas samverkan, har hon byggt upp en egen suggestiv bildvärld. Den förstärks av filosofiskt underfundig värme – geometrin ger tröst.”

Annika Bergvik-Forsander är bildkonstnär, konstpedagog och konstvetare. Hon har mångårig erfarenhet av konstundervisning, utställningsproduktion och olika former av projektarbete inom konstfältet vid sidan av producentskapet vid Nordisk kulturkontakt.