Miten Suomi ja muu Pohjola kehittyy?

8071_1920

Tule kuunteleman kuin kansanedustajat ja tutkijat keskustelevat State of The Nordic Region 2020 -raportista, ja miten mm. Suomen demografinen kehitys vaikuttaa meidän yhteiskuntaan.

Joka toinen vuosi julkaistava State of the Nordic Region on ainutlaatuinen Pohjoismaiden tilasto- ja karttakokoelma, joka keskittyy mm. väestönkehitykseen, työmarkkinoihin, talouteen ja koulutukseen. Raportti seuraa erityisesti alueiden ja kuntien kehitystä Pohjoismaissa.

Raportin julkaisee Pohjoismaiden ministerineuvosto ja sen on tuottanut aluetutkimuskeskus Nordregio. Nordregion suunnittelema ja toteuttama Regional Potential Index julkaistaan myös osana tätä raporttia, ja indeksissä vertaillaan kaikkien 66 Pohjoismaisen alueen suorituskykyä perinteisillä ja vertailukelposilla mittareilla.

Raportti on luettavissa netissä: www.norden.org/nordicregion2020

Ohjelma

14.00 Tilaisuuden avaus
Ola Kellgren, johtaja, Pohjoismainen kultttuuripiste

14.05 Miten Suomen alueet sijoittuvat Pohjoismaisessa vertailussa?
Pipsa Salolammi, viestinnän erityisasiantuntija, Nordregio

14.15 Pohjanmaalla syntyy tulosta tutkimus- ja kehitysinvestoinneilla
Joakim Strand, kansanedustaja (rkp)

14.30 Kysymyksiä ja keskustelua

14.45 Kahvitauko

15.00 Vanheneva Suomi haasteena – mutta myös mahdollisuutena
Mats Stjernberg, tutkija, Nordregio

15.20 Mitä Suomi voi oppia naapurimailta kotoutumis- ja muuttoliikekysymyksissä?
Anna Bruun, neuvotteleva virkamies, Työ- ja elinkeinoministeriö

15.35 Kysymyksiä ja keskustelua

15.45 Yhteenveto
Peter Stadius, professori, Centrum för Nordenstudier/Helsingin yliopisto

16.00 Tilaisuus päättyy

Moderaattori: toimittaja Johan Ekman, YLE

Tulevat tapahtumat

Kaikki tapahtumat