Residenssikeskusten tukea myönnettiin 14 hakijalle

Vuoden 2020 tuki Pohjoismaiden ja Baltian maiden residenssikeskuksille myönnettiin 31. maaliskuuta 2020. Hakemuksia tuli tänä vuonna yhteensä 64 kappaletta ja näistä tukea myönnettiin 14 residenssihankkeelle. Myönnetyn tuen kokonaismäärä oli 388 656 €. Asiantuntijat painottivat arvioinnissaan edellisvuosien tapaan taidemuotojen moninaisuutta sekä taiteilijoille myönnettävien stipendien ja palkkioiden tärkeyttä.

Tänä vuonna tukea myönnettiin jopa kahdelle residenssille Grönlannissa. Artic Culture Lab Greenland tarjoaa taitelijoille kahden kuukauden residenssijaksoja, joiden tavoitteena luoda yleisestä mediakuvasta poikkeavaa narratiivia arktisen alueen ja Grönlannin kulttuurista. Osallistuvilta taiteilijoilta odotetaan tietoutta alkuperäiskansojen tilanteesta ja residenssijakson keskiössä on taiteellisen prosessin lisäksi uteliaisuus ja paikallisyhteisön osallistaminen. Nuukin taidemuseo puolestaan sai apurahan vahvistaakseen grönlantilaisten taiteilijoiden yhteyttä muihin Pohjoismaiden ja Baltian alueen taiteilijoihin ja tarjotakseen taiteilijoille mahdollisuutta tutustua grönlantilaiseen kulttuuriin pintaa syvemmältä.

Suomen Sarjakuvaseura sai apurahaa CUNE-residenssiohjelmaansa, joka on kohdistettu sarjakuvataiteilijoille Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Mahdollisuus tarjota taiteliljoille residenssijaksoja ja sitä kautta uusia verkostoja on erittäin tärkeää marginaaliselle taidemuodolle.

Katso kaikki vuoden 2020 tuensaajat täältä.

Residenssikeskusten tuki on osa Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelmaa. Ohjelma keskittyy lisäämään osaamisen vaihtoa ja yhteyksiä maiden välillä sekä lisäämään kiinnostusta Pohjoismaiden ja Baltian taiteeseen ja kulttuuriin. Pohjoismaiden ja Baltian maiden liikkuvuusohjelma koostuu kolmesta eri tukimuodosta: liikkuvuustuesta, verkostotuesta ja residenssikeskusten tuesta. Lue lisää täältä.