Residenssikeskusten tuella luotiin yhteisötaidetta

Joukko ihmisiä luovat valotaidetta osoittamalla taskulamppuja valkokankaaseen.

Latvialainen residenssikeskus Sansusī sai residenssikeskusten tukea kutsuakseen pohjoismaisia ja balttialaisia taiteilijoita osallistumaan Wellbeing Residency Program -ohjelmaan. Tämä residenssiohjelma on tarkoitettu esittävän nykytaiteen ryhmille, jotka haluavat osallistua kokemuksenvaihtoon erilaisten yhteiskuntaryhmien kanssa kehittyäkseen taiteilijana sekä edistääkseen sosiaalista osallisuutta taiteen keinoin.

Ohjelmaan osallistuneet taitelijat työskentelivät residenssijaksonsa aikana jonkin erityisryhmän kanssa. Näitä eritysryhmiä olevat syrjäisen maaseudun lapset sekä Aknīste psykoneurologisen laitoksen potilaat ja henkilökunta. Hankkeen tuloksena Pohjoismaiden ja Baltian maiden välille syntyi uusia yhteyksiä eri tasoilla.