Nordisk kulturkritik i salongskoncept 

Diskussionforum

Det kändes som att något rörde på sig”, var författare och journalist Malin Kiveläs kommentar efter att ha modererat Nordisk kulturkontakts kritiksalong den 26:e februari. Kommentaren återspeglar och sammanfattar att kulturkritiken är ett fält som inte är helt lätt att befinna sig i, som ständigt är i rörelse, och som ändå har stort inflytande över kulturen och kulturkonsumenten. 

Just nu erbjuder Nordisk kulturkontakt inga fysiska kulturevenemang, och också specialbiblioteket håller stängt, som det ser ut nu, fram till trettionde maj. Därför tänkte vi blicka tillbaka till februari och samtidigt drömma oss framåt tills vi igen får ses fysiskt i kulturens tecken. 

Nordisk kulturkontakt (NKK) ordnade kritiksalongen i samarbete med Kritikbyrån, i NKK:s utrymmen på Kajsaniemigatan 9 i Helsingfors. NKK och Kritikbyrån hade bjudit in aktörer från teater- och litteraturfältet för att samtala kring kritiken och dess roll, möjligheter och villkor i Norden, både ur kritikerns och konstnärens perspektiv. 

NKK inledde våren med temat hållbarhet och därför var det fint att få samarbeta med Kritikbyrån som är en nysatsning finansierad av Svenska Kulturfonden och initierad av Intresseföreningen för finlandssvenska frilanskritiker (IFFF) i syfte att höja kulturkritikens ställning. Mathilda Larsson som fungerar som Kritikombud under de kommande tre åren har skrivit ett blogginlägg om kvällen på frilanskritiker.com/blogg, med den passande rubriken Kritiken som en kärlekshandling.

Evenemanget var en succé, med närmare 60 besökare. Besökarna bestod både av branschfolk och stamkunder från NKK:s specialbibliotek. 

Kvällen var indelad i två delar: en teaterpanel och en litteraturpanel, med en mingelpaus mellan panelerna med möjlighet att diskutera vidare. Kvällen avslutades med en gemensam panel med fri diskussion, och frågor och inlägg från besökarna. Salongskonceptet är nytt för NKK, där tanken är att besökarna ska kunna vara mer aktiva, stämningen avslappnad och tematiken aktuell och informativ samtidigt som den är folkbildande. 

I teaterpanelen deltog den finlandssvenska scenkonstduon Blaue Frau bestående av skådespelarna Sonja Ahlfors och Joanna Wingren; Maria Säkö, teater- och danskritiker för Helsingin Sanomat och Kent Sjöström, forskare och lärare vid Malmö teaterhögskola. Medverkande i litteraturpanelen var litteraturvetaren och kritikern Maïmouna Jagne-Soreau, författaren Johannes Ekholm, poeten och kritikern Hanna Riisager från Sverige, litteraturvetaren och kritikern Ylva Perera och Claus Madsen, som forskar i modern poesi och är lektor i danska vid Helsingfors universitet. 

Diskussionen var livlig och inspirerande, med många inlägg från besökarna. Samtalet kretsade bland annat kring maktpositioner och kritikerns roll i samhället, vem kritikern egentligen skriver för och problematiken kring att recensionen riskerar att bli en produkt. Panelerna presenterade också olika framtidsvisioner för kritikfältet. Både ur kritiker- och konstnärssynvinkel önskade man kultivera solidaritet, inklusion och ärlighet. Ur konstnärsperspektiv poängterades nödvändigheten i att förstå verket på verkets villkor. Det framfördes också önskemål om att kritikern ska uttrycka sin position då hen recenserar. Dessutom var många överens om att kritiken behöver få finnas även som essäistik med mer textutrymme och tid, i motvikt till det snabba tempot som sociala medier och traditionell media har. 

Vi vill ta fasta på Kiveläs kommentar om hur “något rörde på sig”, och vill därför fortsätta skapa den stämningen med salongskvällar som tangerar nordisk kultur också i framtiden, när detta undantagstillstånd är över. Vi hoppas se er där redan nästa gång – förhoppningsvis inom en snar framtid!

Tills vi ses nästa gång kan ni ta del av vårt digitala program här!

Madeleine Dunderlin och Kira Nalin,
Nordisk kulturkontakts specialbibliotek