Nordic Baltic Circus Huddle – Kuka jätetään sirkusmaailmassa ulkopuoliseksi?

Nordic Baltic Circus Huddle (NBCH) tukee kansalaisten osallisuuden kokemusta kehittämällä inklusiivista, saavutettavaa ja yhdenvertaista taidetta joka haastaa käsityksiä siitä, mitä normeja se edustaa ja vahvistaa.

185 sirkusalan toimijaa (joista 134 Pohjoismaista ja Baltiasta) kokoontuivat keväällä 2020 kahteen kertaan keskustelemaan, ajattelemaan ja työskentelemään yhteisen teeman parissa. Osallistujien organisaatioita ja hankkeita esiteltiin esittelypuheenvuoroissa ja digitaalisessa tilassa, sekä ennalta kuvattuina videoina ja onlinenäyttelyinä.

Tavoitteena oli kohottaa pohjoismaisen ja baltian maiden sirkuskentän tietoisuutta ja diskurssia inkluusion ja ekskluusion osalta. Sisältö keskittyi rodullistamiseen, muiden ekskluusion muotoihin sovellettavana esimerkkinä. Seminaariosa The Huddle käsitteli representaatiota, tavoitteena saada osallistujia muuttamaan käsityksiään sisällöstä, representaatiosta ja kohderyhmistä.

 

Jatkoa pohjoismaiselle ja kansainväliselle yhteistyölle

NBCH toteutettiin festivaalien, artistien, yliopistojen, tutkimushankkeiden ja resurssikeskusten yhteistyönä, mikä mahdollistaa kokouksessa jaetun ja syntyneen tiedon ja kokemusten pitkäkestoiset vaikutukset eri aloilla.

Yhteistyö jatkuu moninaisissa muodoissa. Muun muassa Pohjoismaisen ministerineuvoston lyhytkestoisen verkostotuen avulla, THE WEAVE – verkostossa, johon osallistuu kumppaneita Tanskasta, Latviasta, Liettuasta, Norjasta, Ruotsista ja Suomesta. Subtopia ja Cirkus Syd tulevat työskentelemään kansallisesti yhdessä sirkuselokuvan levittämisen parissa. Helsingör Teater, CirkusInfo Finland ja Subtopia tulevat järjestämään pohjoismaisen konferenssin. Näiden lisäksi on The Huddle-konseptille ollut kysyntää ruotsalaisen alaorganisaation Manegenin sekä eurooppalaisen alaorganisaation CircusNextin puolelta sekä Yhdysvalloista.

 

Lisätietoa hankkeesta
Hankkeen verkkosivut
The Huddle