Liikkuvuustukea myönnettiin 79 hakijalle

© Petteri Savikorpi

Liikkuvuustuen asiantuntijaryhmä piti online-kokouksen 26. maaliskuuta ja päätti vuoden 2020 ensimmäisistä liikkuvuustukiapurahoista. Alun perin kokous oli tarkoitus järjestää Liettuan pääkaupungissa, mutta Vilnaan suunniteltu kokous peruuntui koronaviruspandemian puhkeamisen vuoksi ja kokous järjestettiin nyt etäyhteyksien avulla.

Pohjoismaiselle kulttuuripisteelle jätettiin määräaikaan mennessä 265 hakemusta ja haetun tuen kokonaissumma oli 681 090 euroa. Asiantuntijaryhmä jakoi tukea yhteensä 167 840 euroa 79 hakijalle Pohjoismaissa ja Baltian maissa toteutettavaan matkaan.

Apurahansaajien joukossa oli muun muassa islantilainen runoilija ja taiteilija Elías Portela. Portela osallistuu kansainväliseen To write dance and to dance writing -hankkeeseen, jonka järjestää ruotsalainen Författarcentrum Väst. Yhteistyössä ovat mukana Danskompaniet Spinn, Reykjavík UNESCO City of Literature, Norsk Forfattersentrum ja New Writing North Newcastlesta. Hanke vahvistaa LGBTQI-identiteettiä ja Elías Portela osallistuu hankkeen järjestämiin työpajoihin, performansseihin ja muuhun luovaan työhön, jossa tanssi ja kirjallisuus kohtaavat.

Esimerkki tällä kierroksella tukea saaneesta ryhmähakemuksesta on Suomen maahanmuuttajataustaisten naisten DaisyLadies ry. Yhdistys toteuttaa yhteistyössä Islannin maahanmuuttajanaisten verkoston (W.O.M.E.N ) kanssa Nordic Ladies -hankkeen. Hankkeen tavoitteena on luoda pohjoismainen verkosto maahanmuuttajanaisten ja -tyttöjen välille ja parantaa osaamista taiteen ja kulttuuriin pohjautuvien hyvinvointipalvelujen kautta. Hanke tarjoaa mahdollisuuksia kulttuurivaihtoon, yhteistyöhön ja uusiin kontakteihin.

Ruotsalainen Biräddarna sai rahoitusta HOORAY, a Bee! -musiikkiteatteriesitykseen liittyviin matkohin. Hankkeen kohderyhmänä on 3-5-vuotiaat lapset ja Espoossa ja Ahvenanmaalla järjestettäviin interaktiivisiin esityksiin kuuluu musiikkia, rytmiikkaa ja yhteislaulua. Hanke haluaa herättää kiinnostusta ja tietoutta ampiaisten tärkeydestä ja samalla vahvistaa lasten ruotsin kielen kehitystä.

Liikkuvuustuki on tarkoitettu ammattitaiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten matkoihin ja/tai vierailuihin Pohjoismaissa ja Baltian maissa.

Liikkuvuustuki tarjoaa yksityishenkilöille tai pienille ryhmille mahdollisuuden luoda yhteyksiä sekä hankkia osaamista ja tietoa Pohjolan ja Baltian eri osista. Tukea voidaan käyttää myös taide- ja kulttuurituotantojen esittämiseen sekä Pohjoismaiden ja Baltian taiteeseen ja kulttuuriin kohdistuvan kiinnostuksen lisäämiseen.

Vuonna 2020 jäljellä olevat haut:

17.7.2020 – 17.8.2020

18.9.2020 – 19.10.2020