Liikkuvuustukea 152 hakijalle

To BE -näytelmässä ei ole vuorosanoja. Kuva: Ole Højer Hansen

Liikkuvuustuen asiantuntijaryhmä kokoontui viimeiseen päätöskokoukseensa 23. marraskuuta 2023. Kokouksessa päätettiin myöntää liikkuvuustukea 152 hakijalle yhteensä 228 465 euron arvosta. Asiantuntijaryhmän mielestä on hienoa, että kulttuurialalla on niin paljon kiinnostusta Pohjoismaiden ja Baltian maiden väliselle liikkuvuudelle.

Asiantuntijaryhmä arvostaa etenkin uutta luovia aloitteita, omintakeisia sisältöjä ja toimintaa, jonka vaikutukset ulottuvat yksittäistä hakijaa laajemmalle. Asiantuntijat pyrkivät päätöksissään myös hyvään tasapainoon maantieteellisten alueiden, taiteen ja kulttuurin alojen sekä erityyppisten taiteellisten sisältöjen välillä.

Liikkuvuustukea saivat esimerkiksi Antonio Bro ja Karin Ahnfelt-Rønne matkaan Kööpenhaminasta Färsaarille esittämään näytelmää To BE. Ihmisoikeuksia käsittelevässä näytelmässä ei ole lainkaan vuorosanoja. To BE -näytelmää esitetään kouluissa ja lapset ja nuoret saavat mahdollisuuden käsitellä vaikeita aiheita taiteen keinoin. Vaikka näytelmä on yksinkertainen, siihen kätkeytyy monia tasoja ja se jättää tilaa erilaisille tulkinnoille.

Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelmaa on jatkettu uudella kolmivuotiskaudella. Vuosille 2024–2026 nimitetään myös uudet asiantuntijaryhmät. Liikkuvuustuen seuraava hakuaika käynnistyy heti vuoden alussa ja päättyy 31. tammikuuta 2024. Vuoden ensimmäisellä hakukierroksella voi hakea tukea toimintaan, joka käynnistyy aikaistaan maaliskuun viimeisellä viikolla.