Kuudelle residenssiorganisaatiolle lisärahoitusta ukrainalaisten taiteilijoiden tukemiseen

""

Residenssituen asiantuntijaryhmä on tehnyt päätöksensä residenssitoiminnalle myönnettävästä lisärahoituksesta Ukrainan kulttuurielämän tukemiseksi. Pohjoismainen kulttuuripiste vastaanotti kaikkiaan 46 hakemusta ja myönsi kuudelle residenssihankkeelle yhteensä 230 000 euroa. Ylimääräinen hakukierros herätti alalla suurta kiinnostusta, ja haetun tuen kokonaismäärä oli lähes 1,8 miljoonaa euroa. Hyväksyntäprosentti oli varsin alhainen, sillä vain 13 % hakemuksista sai myönteisen päätöksen. Asiantuntijaryhmä pani ilahtuneena merkille, että niin moni hakija oli valmis ryhtymään toimeen asian puolesta.

Tukea saaneita hankkeita ovat esimerkiksi SWAN-verkosto Ruotsista, HIAP-residenssiorganisaation koordinoima Ukraine Solidarity Residencies -verkosto Suomesta sekä LOORE, Estonian Creative Residency Network Virosta. Jokaiseen verkostoon kuuluu useita yhteistyötä tekeviä residenssejä. Asiantuntijaryhmä piti arvossa niiden verkostoihin perustuvaa toimintatapaa, sillä sen avulla residenssit voivat yhdistää voimavarojaan, jakaa kokemuksiaan ja oppia toisiltaan mahdollisimman tehokkaalla tavalla.

Ukrainan sodan seurauksena yhä useampi ukrainalainen taiteilija ja kulttuurintekijä tarvitsee työnsä tekemiseksi residenssioleskelua maansa rajojen ulkopuolella. Ylimääräisen tuen tarkoituksena on tarjota ukrainalaisille ammattitaiteilijoille turvallinen paikka luomistyölle sekä mahdollisuus laajentaa ammatillisia verkostojaan niin Pohjoismaissa ja Baltian maissa kuin kansainvälisestikin. Lisäksi tuen avulla edistetään ukrainalaisten ja Pohjoismaiden ja Baltian maiden välistä vuoropuhelua.

Erityispanostus on osa Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelmaan kuuluvaa residenssikeskusten tukea. Tuensaajiksi kelpuutettiin siksi vain Pohjoismaissa ja Baltian maissa sijaitsevat residenssikeskukset. Ohjelmaan suunnatusta lisärahoituksesta päättivät pohjoismaiset yhteistyöministerit (MR-SAM).