Kulttuuri- ja taideohjelmasta tukea 29 hankkeelle

Kulttuuri- ja taideohjelman vuoden 2021 ensimmäisellä hakukierroksella käsiteltiin 191 hakemusta, joiden yhteenlaskettu summa oli 6 758 844 euroa.

Jaettavissa oleva summa 1 097 336 euroa myönnettiin 5965–100 000 euron suuruisina tukina yhteensä 29 hankkeelle, mikä vastaa 15 % kaikista hakemuksista.

Hakuprosentti laski huomattavasti edellisen hakukierroksen 30 prosentista, mikä ei selity ainoastaan pohjoismaisen kulttuuriyhteistyön budjettileikkauksilla. Edellisellä kierroksella kulttuuriministerit olivat myöntäneet koronapandemian aiheuttamaan tarpeeseen miljoonan DKK:n, eli 400 000 euron suuruisen lisätuen. Haettu summa kasvoi nyt kokonaisuudessaan myös 1,9 miljoonalla eurolla viime kierroksesta.

Asiantuntijaryhmän puheenjohtaja Anna Sparrman kuvailee mennyttä hakukierrosta seuraavalla tavalla:

Käsiteltävänä oli monia suuria hakemuksia 50 000–100 000 euron luokassa. Suurten ja pienempien hakemusten välisen tasapainon löytäminen on vaativa prosessi. Asiantuntijaryhmän intensiivisten keskustelujen tuloksena on monipuolinen otos hankkeita, osallistujamaita, toimijoita sekä kulttuurisia ja taiteellisia ilmaisuja. Arvioinnissa keskeisintä on hankkeiden korkea taiteellinen taso ja kuinka ne vastaavat kulttuuripoliittisen yhteistyöohjelman tavoitteisiin.”

Joitakin hanke-esimerkkejä

Kulttuurihistoria kohtaa haahkanhoidon ja ekologian arktisella alueella

EXPERIMENT – EIDER luo monialaisen luovan ja taiteellisen näyttelyn arktisen alueen ihmisille erityisestä kulttuuriperinnöstä. Hanke kehittyy taiteilijoiden, kuraattorien, haahkanhoitajien ja tiedemiesten välisen dialogin kautta. Tavoitteena on dokumentoida, oppia ja jakaa kokemuksia erilaisista haahkanhoidon perinteistä niissä maissa, joissa haahkanuntuvaa yhä kerätään: Islannissa, Tanskassa ja Norjassa. Experiment – Eider lisää tietoisuutta tästä ainutlaatuisesta arktisesta kulttuuriperinteestä ja herättää kysymyksiä luonnonvaraisista eläimistä ja ilmastonmuutoksesta.

Opetuksia roomalaisen keisarinnan huoneesta

LIVIA’S ROM on pohjoismainen esittävän taiteen hanke joka etsii vastauksia siihen, mitä tulee tietää menneisyydestä voidakseen työskennellä tulevaisuutta kohti. Ylemmällä tasolla hanke käsittelee valtaa ja sen jakautumista eri huoneissa. Monella tasolla kestävän produktion kautta luodaan moniääninen teos joka yhdistää taideinstallaation ja konsertin teatteriin. Hanke luo alustan jossa akateeminen tiede ja taide luovat kohdatessaan uusia ajatuksia ja dialogeja. Hankkeen tavoitteena on luoda pohjoismaissa uusia lavataiteen ilmaisuja sekä kiinnostusta naisten historiaa kohtaan. Livia’s rom työskentelee Bergenistä käsin ja osallistaa näyttelijöitä ja yhteistyökumppaneita Islannista, Norjasta ja Suomesta.

Taiteellisesti kestävää kehitystä ja mentorointia tanssitaiteen nuorille ammattilaisille

NORDIC DANCE NET tahtoo kehittää taiteellista ajattelua sekä laajentaa tuotantojen ja esitysten kiertokulkua pohjoismaissa nykytanssin saralla. Pohjoismaissa on pulaa seuraavan sukupuolven luomista suurista tanssituotannoista. Nykytilassa tanssituotantojen luominen on kallista, niiden elinkaudet ovat lyhyitä ja vain harvat tavoittavat laajemman levityksen ja suuret yleisöt. Nordic Dance Net vastaa näihin tarpeisiin.

Saavutettavaa taidetta avoimiin kaupunkitiloihin

NORDIC LIGHTS on Pohjoismaisten valotaidefestivaalien ja Torontolaisen Harbourfront Centren välinen yhteistyöhanke. Osana Nordic Bridges -kulttuuripanostusta hanke tilaa uusia valotaideteoksia Pohjoismaiden johtavilta taiteilijoilta ja esittelee nämä yleisöille niin Torontossa kuin pohjoismaisissa pääkaupungeissa vuosina 2021-2023. Osallistujien yhteinen tavoite on esitellä julkisissa tiloissa tämänhetkisen valotaiteen parhaimmistoa laajoille kansainvälisille yleisöille. Hanke tukee kestävää kehitystä saavutettavuuden, tasa-arvon, ilmastonmuutoksen ja taiteen taloudellisten mallien saralla.

Kaikki myönnetyt tuet löytyvät Pohjoismaisen kulttuuripisteen verkkosivuilta.

Kaksi hakukierrosta vuosittain

Kulttuuri- ja taideohjelma tukee pohjoismaista yhteistyötä taiteen ja kulttuurin alalla. Tukea voi hakea hankkeelle, jolla on taiteellista tai kulttuurista arvoa ja joka edistää Pohjoismaiden monipuolisuutta ja kestävyyttä. Tukiohjelmaa hallinnoi Pohjoismainen kulttuuripiste.

Tukiohjelmalla on kaksi hakukierrosta vuosittain. Seuraava hakuajankohta on 10.8-13.9.2021. Hakuaika päättyy kello 15.59 suomen aikaa.