Kova kilpailu vuoden 2021 residenssikeskusten tuesta

Support for Artist Residencies 2021

Tämän vuoden residenssikeskusten tuki Pohjoismaissa ja Baltian maissa sijaitseville residenssihankkeille jaettiin 9. huhtikuuta 2021. Pohjoismainen kulttuuripiste vastaanotti yhteensä 62 hakemusta, joista kahdelletoista myönnettiin tukea. Myönnetyn tuen yhteissumma oli 412 801 euroa. Tänä vuonna kolmivuotisen mandaattinsa aloittanut uusi asiantuntijaryhmä kiitteli suurta hakemusten määrää. Hakemuksia saatiin laajaltii eri maantieteellisistä alueilta sekä myös eri taiteen ja kulttuurin aloilta.

Sekä vakiintuneet residenssikeskukset että uudet aloitteet saivat apurahoja. Tuen saajien joukossa oli esimerkiksi kotiresidenssiohjelma vastauksena kulttuurialan vaikean tilanteeseen koronapandemian seurauksena:  The union sai tukea toteuttaakseen Hjemmefra/low-residency program 2021 -ohjelman, johon kuuluu kaksi residenssiajanjaksoa, joista molempiin kutsutaan kuusi pohjoismaista ja baltialaista kuvataiteilijaa kolmeksi kuudeksi etäresidenssiin kotoa käsin. Toinen uusi tukea saanut aloite oli IDA radio sound residency, joka tuo yhteen nuoria luovia musiikin ammattilaisia sekä Pohjoismaista että Baltian maista luomaan yhdessä uutta musiikkia Virossa sijaitsevassa Maajaam-keskuksessa..

Norjan Kirkkoniemessä sijaitseva Pikerne på Broen tarjoaa Bar International -residenssiohjelman kautta Pohjoismaiden ja Baltian maiden taitelijoille ja tutkijoille mahdollisuuden viettää ajanjaksoja Barentsin raja-alueella. Ohjelma oli asiantuntijaryhmän mukaan hyvä esimerkki kansainvälisestä hankkeesta, jolla kuitenkin on vahva paikallinen ulottuvuus.

Katso kaikki residenssikeskusten tukea vuonna 2021 saaneet hankkeet täältä.

Residenssikeskusten tuki on osa Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelmaa. Ohjelma keskittyy lisäämään osaamisen vaihtoa ja yhteyksiä maiden välillä sekä lisäämään kiinnostusta Pohjoismaiden ja Baltian taiteeseen ja kulttuuriin. Pohjoismaiden ja Baltian maiden liikkuvuusohjelma koostuu kolmesta eri tukimuodosta: liikkuvuustuesta, verkostotuesta ja residenssikeskusten tuesta. Lue lisää residenssikeskusten tuesta täältä

Katso tukea saaneiden residenssihankkeiden sijainti kartalla.