Kvinna vid strand med sjögräs i håret

Approved funding

You can use the search function to filter the results and see which projects have been granted funding by selecting the type of funding and country that is co-ordinating the project.

Kvinna vid strand med sjögräs i håret
Application round Project title Grant recepient Country Grant
2024/01

Undergangen – KK2401

Undergangen Norway 3939.00

To create an interactive exhibition for all age groups.
To collaborate with our Helsinki curators and fellow artists.
To spark discussion and debate about mental health issues from a feminist perspective.
To bring female artists to the forefront as there is still a gap to address.
To curate our artwork on the street, as we believe it´s important to share our artwork with all people, so they are able to encounter art not only in a gallery.
Using our visual language to cross boarders and politics.

2024/01

Foreningen for Nordisk Vokalensemble – KK2401

Foreningen for Nordisk Vokalensemble Denmark 3000.00

• Øge mulighederne for at skabe stor musik for ligestemmige kor på eliteniveau igennem nye kompositioner
• Bevare og styrke den unikke nordiske kortradition med plads til at eksperimentere
• Få komponeret ny musik som kan bruges specifikt til Allehelgen
• Sætte fokus på og etablere samarbejder med nordiske komponister
• Højne korets kvalitet og samlede klang i processen samt skabe opmærksomhed omkring koret både i dansk og nordisk kontekst

2024/01

Eventværket – KK2401

Eventværket Greenland 6711.00

Projektets resultater vil være:
● En indledende optræden i Sisimiut
● Et lille netværk af kvinder som er forbundet, udveksler og skaber sammen

Herefter fortsætter projektets andre faser.

2024/01

Nordic Anthropological Film Association – KK2401

Nordic Anthropological Film Association Norway 7000.00

Vårt huvudsakliga mål är att möjliggöra ett tvärvetenskapligt utrymme för samarbete, vilket är kärnan i visuell antropologi. Genom att knyta det lokala till det globala presenterar vi för varandra (filmskapare, konstnärer, antropologer), liksom för de unga som deltar, sätt att förstå världen genom olika skalnivåer (det lokala, det regionala, det nationella och det globala). Det är genom att navigera genom dessa skalor som vi kan använda vår konst och film för att kommunicera dagsaktuella teman.

2024/01

De Kreatives Kontor – KK2401

De Kreatives Kontor Denmark 7000.00

Vi ønsker at skabe en radikalt ny og robust metode, med flad kunstnerisk hierarki og medskabelse for de små børn. For at opnå større forståelse og forbedre vores metode er det nødvendigt at afprøve konkrete ideer med målgruppen, både i vuggestuer og i individuelle forløb. Vores fokus er vores målgruppes møde med bevægelse og lyd, og hvilken synergi de skaber med hinanden. I samarbjede med Lars Gear Hammershøj vi vil udforske hvad Amygdalaen er, og hvad den kan i forbindelse med vores tematik.

2024/01

Dybwad Norman Åsa – KK2401

Dybwad Norman Åsa Sweden 8260.00

-Finish the publication with Vessel in Spring 2025, this would be the result of the collaborative workshops. The publication will be bilingual with
the texts published in both a mother tongue (chosen by the student) and English.
-The aim with the project is to strengthen a common knowledge of the writing and communication
of craft skills and to find ways to write and read about this knowledge.
-Encourage future writing/reading projects within our field of material based art and craft.

2024/01

Dansk PEN – KK2401

Dansk PEN Denmark 6635.00

Vi vil præsentere fribyordningen og en række mangfoldige kunstnere og deres kunst på Kulturmødet Mors.
Vi vil netværke og udvikle projekter sammen med kunstnere og andre aktører .
Vi vil i dialog med publikum og facilitere mødet mellem kunstnere og publikum.
Vi vil bidrage med kunstnerisk og organisatorisk ekspertise i spørgsmål om ytringsfrihed, demokrati og kunstnerisk frihed til det nyetablerede samarbejde mellem de tre nordiske kulturmøder og på kommende kulturmøder i Norden

2024/01

Fyns Grafiske Værksted – KK2401

Fyns Grafiske Værksted Denmark 7000.00

Fyns Grafiske Værksted har fokus på forbedret ligestilling, arbejdsmiljø og bæredygtighed, derfor ville vi genre afholde et tre-dages møde med de andre nordiske og baltiske lande, for at få ideer og input til nye forbedringer.
Vidensdeling og bæredygtighed er temaerne for dette møde.

2024/01

Mamdouh Elmchad Enskild Firma – KK2401

Mamdouh Elmchad Enskild Firma Sweden 4000.00

Syftet med projektet är att arrangera ett evenemang som inte avslutas när själva eventet är över. Tanken är att skapa en hållbar långsiktig kulturell aktivism som inleder en konversation och leder till en mer inklusiv kulturscen. Vi satsar även på framtida samarbetsmöjligheter mellan andra organisationer som de bokade artisterna representerar och Sverige. Vi strävar efter att detta budskap inte bara når artister och besökare, utan även andra företag och sponsorer.

2024/01

Copenhagen Photo Festival – KK2401

Copenhagen Photo Festival Denmark 10734.00

– Curating an exhibition dedicated to the FUTURES Nordic talents.
– Provide the FUTURES Nordic talents with unique opportunities for exposure within the Nordic and International photography community.
– Strengthen the Nordic influence in the cultural scene.
– Build a network across generations of FUTURES Nordic Talents.
– Foster deep connections not only across Nordic regions, but also internationally.
– Facilitate knowledge exchange and skill development.

2024/01

ULU of Norway – KK2401

ULU of Norway Norway 12000.00

Vi har som målsetting å bli dyktigere i vårt håndverk slik at vi kan lage fine plagg og gjenstander i selskinn, og også dele kunnskapen videre med kurs og workshop. Vi har som målsetting å skape et nettverket Norden hvor vi kan løse problemer og skape en framtid for dette tradisjonshåndverket. Sammen ønsker vi å sette fokus på en viktig kulturarv, som er spesielt viktig for urfolket fra Grønland.

2024/01

KOMMA Performance Productions – KK2401

KOMMA Performance Productions Denmark 19144.00

The concept behind bydans was developed due to our own experiences growing up in rural areas where dance performances were underrepresented in an otherwise rich artistic and cultural scene. We see it as a right for everyone to be able to experience diverse and high quality dance performances – as an audience and participant. We wish to shed light on the importance of dance as a respected art form and want to offer more work opportunities and cross-border collaborations for artists in rural areas

2024/01

RIVA – KK2401

RIVA Faroe Islands 21644.00

The project aims to explore human identity through collaborative research among Nordic dance artists, engage audiences through interactive storytelling, involving the local community, and seamlessly blend magical realism into everyday settings for a surreal and immersive narrative experience. The starting point of a longer creative process where the focal point is the process itself and its ripple effects on the local community.

2024/01

Tanssiareena ry – KK2401

Tanssiareena ry Finland 15000.00

Mahdollistaa ruotsalaisen koreografin ja kuvataiteilijan sekä ruotsalaisen ja tanskalaisen tanssijan sekä viiden (avoimella haulla valittavaa) suomalaisen tanssijan yhteistyö, jonka tuloksena syntyy paikkasidonnainen koreografinen installaatio.

Hanke luo yhteyksiä ja antaa mahdollisuuden taiteilijoiden osaamisen jakamiselle ja uuden luomiselle. Se vahvistaa pohjoismaista yhteistyötä sekä luoda maaperää tuleville yhteistyölle sekä työskentelylle niin pohjoismaissa kuin muualla Euroopassa.

2024/01

SPKRBOX AS – KK2401

SPKRBOX AS Norway 18453.00

SPKRBOX jobber med hiphop og teater og kulturell klassekamp. Vi setter spørsmålstegn ved hvilke historier som får plass på teaterscenene i dag, hvem som får fortelle dem, på hvilke premisser blir de fortalt, og for hvilket publikum. Vi vil utfordre etablerte institusjonsteatre og gjøre teater mer tilgjengelig for alle. Vi vil inspirere hiphop- og teatermiljøet til samarbeid på tvers av fagfelt, sosial og kulturell bakgrunn. Håpet et at vi på sikt bidrar til et mer dynamisk scenekunst-Norden.

2024/01

Foreningen Mikrolabs – KK2401

Foreningen Mikrolabs Norway 25000.00

Sonic Game Space aims to show the language of videogames as a cultural basis for artistic output, as a powerful tool for creation and learning, a transmitter of cultural expressions on a par with other art disciplines. Translations of digital born entities to physical sculptural installations that generate a novel language in the way experience artworks.
Our aim is to collaborate with various local, national, scandinavian and international partners.

2024/01

Low Air Vilnius city dance theatre – KK2401

Low Air Vilnius city dance theatre Lithuania 39500.00

1. To pass the knowledge and work methods. The developed method that is being passed serves as a package of artistic tools helping to raise and discuss social issues with youth across borders and nations;
2. To organize seminars and workshops in Norway, Lithuania, and Iceland;
3. To create a dance performance with a cast of Lithuanian and Norwegian young dancers and present it in Bodø 2024 European Capital of Culture Youth program;
4. To organize discussions and debates with the audience.

2024/01

Bø Godt Liv – KK2401

Bø Godt Liv Norway 30000.00

Prosjektet ønsker
– i en kreativ prosess å skape møteplasser mellom kunstnere i arbeid og publikum
– å skape kunst som kan bli åpent tilgjegelig over tid til inspirasjon, refleksjon og undring
– å gi publikum anledning å bli kjent med en kunstform få har kontakt med
– å gi publikum er opplevelse av hvilke muligheter som ligger i naturen rundt oss
– å bruke kunsten som metode til å gi nye landsmenn stolthet over egen kultur
– å samle folkegrupper i området til å dele sine kulturuttrykk

2024/01

Oslo Internasjonale Poesifestival – KK2401

Oslo Internasjonale Poesifestival Norway 22000.00

1. Skape kunnskap om og interesse for nordisk poesi som slam, spoken word, rap, joik og diktopplesninger
2. Være en viktig scene for poeter ved å jobbe med å legge vekt på bredden, men også skape rom for eksperimentering og nye uttrykksformer, som lydkunst og annen flermedial poesi.
3. Arbeide for å skape et rom hvor flerspråklige og andre som føler seg usynliggjort føler seg sett og hørt, også internasjonalt.
4. Arbeide for å styrke det offentlige ordskiftet ved å inkludere minoritetsspråklige.

2024/01

Konings Kelly – KK2401

Konings Kelly Sweden 21794.00

1. Experimental research on the connection between a 2D textile and a 3D vessel.
2. Finding innovative new expressions to replace leather with jacquard weaving technologies such as whole-garment weaving in natural and biodegradable yarns.
3. Exploring local collaboration and possibilities of productions in relation to sustainable practises
4. Exploring new ways of design thinking and the process of a simultaneous design approach between material and object.

2024/01

Masciello fabia – KK2401

Masciello fabia Italy 30000.00

The exhibition has the aim to introduce Nordic objects table design to the public, analyzing their aesthetic and functional evolution as an expression of social, cultural and economic changes;
to analyze the gender equality in the Nordic design working world (point 5 Agenda 2030) and describe the different working context of Nordic women designer ;
to expand the history of table design with a female point of view;
to offer a transversal reading of Nordic design in a global perspective.

2024/01

Tran Tony – KK2401

Tran Tony Norway 36722.00

Prosjektet tar utgangspunkt i flyktninger fra Vietnamkrigen som reiste til Norden. En kollektiv traume kan overføres gjennom tid og fysisk eksistere i kroppen til mennesker gjennom generasjoner. I dette prosjektet utforsker jeg hvordan kollektive og intergenerasjonelle traumer gjør seg kjent i hverdagen og kroppen til overlevende etter Vietnamkrigen og deres etterkommere, spesielt i utgangspunkt i i mine foreldrene som båtflyktninger til Norge.

2024/01

Regionmuseet i Skåne – KK2401

Regionmuseet i Skåne Sweden 29964.00

Ökad förståelse för och kunskap om rädslans funktion, bakgrund, hur den påverkar och styr oss och hur den kan användas för att manipulera oss. Vidgade vyer som på sikt skulle kunna leda till minskad ohälsa och ökad tillit till den egna förmågan att hantera livet, men även till ökad respekt för andra. Projektet strävar efter att verka för social hållbarhet.
Samarbetet mellan nordiska länder ger en större kunskapsbredd och perspektiv som ökar chansen för igenkänning hos en diversifierad publik.

2024/01

Riddu Riđđu Festivála – KK2401

Riddu Riđđu Festivála Norway 45000.00

Gjennom prosjektene Indigenous Drag Show og Drag Race skal vi:
– Skape verdens første Drag Show og Drag Race med drag artister med urfolksbakgrunn
– Etablere et urfolks dragmiljø
– Være en trygg arena for skeive urfolkskunstnere
– Bidra til utvikling og kompetanseheving blant unge dragtalenter
– Inspirere nye talenter
– Skape debatt om kjønnsormer i Sápmi og andre urfolkssamfunn
– Gi skeive kunstnere nye økonomiske muligheter

2024/01

W.danceArt ekonomisk förening – KK2401

W.danceArt ekonomisk förening Sweden 40000.00

SK strävar efter att kommunicera och medvetandegöra aktuella frågor kring ursprungsbefolkningens levnadsvillkor i Norden idag. Genom verket vill vi erbjuda en konstruktiv insats till diskussioner om minoritetssamhällen och existentiell hållbarhet. Arbetsperioden ska utmynna i ett färdigt scenkonstverk och visuell utställning med planerade visningar i Norge och Grönland. Genom arbetsprocessen strävar vi efter att utvidga det professionella kontaktnätet och skapa kompetenser och kunskapsutbyte.

2024/01

Sirius Teatern rf – KK2401

Sirius Teatern rf Finland 45000.00

Målsättningen är att skapa teaterkonst av hög standard i ett samarbete mellan tre olika scenkonstgrupper. Samarbeten hämtar alltid med sig lärdom om själva saken; samarbete.
Även att skapa nätverk och kontakter för framtida samarbeten är ett ytterst viktigt mål för Sirius Teatern.

2024/01

Pieski Ritni Ráste – KK2401

Pieski Ritni Ráste Finland 42500.00

Sateenkaarisaamelaisten ja BIPOC queerien voimauttaminen, radikaali dekoloniaalinen unelmointi yhdessä, intersektionaalinen työ, sukupolvien ja erilaisten elettyjen kokemusten kohtaaminen, yhteisöllisyys, radikaali unelmointi hyvinvoinnin ja jaksamisen auttamisena

2024/01

Gebran Sara – KK2401

Gebran Sara Denmark 40000.00

Denounce ecocide (crimes against nature) by the 2 chosen study cases, and include local examples of ecocide when performed in Botkyrka and Lemvig. Develop and share practices for how to think of nature as a subject with equal rights to exist, like humans: The Rights Of Nature (GARN). Find collective structures and tools to empower ourselves as individuals to take actions when it comes to protecting nature, through new artistic methodology for a conversational space, to practice representation.

2024/01

Bø Mari – KK2401

Bø Mari Norway 39625.00

1. Fostering dialogue: Encourage open conversations about gender, sexuality, and the body through means of artistic expression. Bridging gaps in conversations and between people.

2. Building a new artist network: Creating a supportive community of female, non-binary and queer artists, facilitating interdisciplinary collaboration and knowledge exchange.

3. Youth engagement: Providing a platform for young people to explore their evolving identities in a safe, inclusive and artistic space.

2024/01

Nordnorsk kunstnersenter – KK2401

Nordnorsk kunstnersenter Norway 60000.00

Through experimental multimedia listening approaches, educational programs, and collaborative partnerships, the project seeks to empower local communities to become agents of their environment and heritage while promoting resilience in the face of environmental challenges. IEIE aims to raise awareness about the importance of protecting island ecosystems, preserving indigenous cultures, and fostering sustainable practices.

2024/01

CuntsCollective – KK2401

CuntsCollective Denmark 46942.00

– Investigate and question notions of whiteness and colonial logic within the globalized context of the Nordic region, where the concept of ‘Nordic identity’ often neglects the region’s complex demographics.
– Provoke dialogue on issues such as toxic masculinity and the appropriation of Norse symbolism by far-right extremists.
– Utilize saunas as culturally resonant settings, creating sensory rituals to challenge entrenched beliefs and evoke a spectrum of conflicting emotions, and positions.

2024/01

Tjállegoahte – KK2401

Tjállegoahte Sweden 53078.00

1. En invigning av hela Bokmässan med samiska kulturinslag.
2. 12-14 seminariepunkter med aktuella teman i Sápmi och urfolksvärlden.
3. En stor monter centralt i Bokmässan där Sápmis litteratur och kultur presenteras med ett brett monterprogram med kortare seminarier fördelat på mässan under fyra dagar.
4. Nätverksträff för samiska författare, förlag och kulturskapare.
5. Etablera kontakt och samarbeten med nordiska instutioner och organisationer.
6. Litteraturpolitisk strategidokument.

2024/01

Transform – KK2401

Transform Norway 80000.00

1. Samle profesjonelle musikere i hovedsak boende i Norden med en ikke-etnisk nordisk bakgrunn til ulike musikkprosjekter.
2. Bygge opp et nettverk av fremragende artister innen world-music feltet som bor og virker i Norden.
3. Basere våre produksjoner og konserter på “kortreist” musikk, slik at vi i mindre grad henter musikere som krever lange flyreiser.
4. Gi musikerne et eget nettverk i Norden.
5. Dokumentere med bilder og film som vi legger ut på våre sosiale kanaler.

2024/01

nordic perspectives – KK2401

nordic perspectives Germany 100000.00

1. Help science communicate its findings in a way that resonates with the public in both mind and body
2. Build sustainable bridges between perspectives, across cultures and disciplines
3. Raise awareness about climate change, develop motivation and action competence for all participants
4. Create a stronger narrative and find a creative language that help us better understand and meet the challenges we are facing in the 21st century

2024/01

IDUN VIK – KK2401

IDUN VIK Norway 70000.00

Målet er å skape forbindelser gjennom et verk som er både tankeeggende og sanselig, monumentalt og enkelt, nært og akutt. Et uttrykk som er eksplosivt, samtidig som det åpner for refleksjon og inderlighet. En forestilling om en verden like brutal som vi opplever den, men som i sin skjelvende tilstand aldri mister muligheten for forandring av syne. Samtidig bringer vi nye stemmer inn i teateret og fasiliteter for en helt unik utveksling mellom kunstneriske banebrytere fra på tvers av Norden.

2024/01

Heritage Dialogues – KK2401

Heritage Dialogues Norway 66000.00

During the workshops, participants and a wider audience will work on locally-based solutions for Europe’s green transition, focusing on climate justice, indigenous heritage, buildings, and the resilience of coastal livelihoods. Historic cultural landscapes are the core of European identity. The coasts of Europe have been living with the changing climate for millennia. HeritageDialogues concentrates on heritage-based climate solutions and resonates with the coastal heritage values and challenges.

2024/01

Jazz & bad – KK2401

Jazz & bad Åland Islands 70000.00

Vi vill
– tillgängliggöra traditionell New Orleans-jazz för barn, unga och vuxna.
– visa att personer av olika kön kan spela instrument och agera i olika roller, utanför ramen av stereotypa förväntningar.
– utvecklas som musiker och artister, arbeta i nya former tillsammans med andra, varvid vi kan fortsätta vitalisera kulturen.
– bidra till ett mer jämställt och inkluderande utbud av artister, också i syfte att inspirera andra (blivande) artister, och visa att scenen är till för alla.

Grant receivers' stories

Close-up picture of Francesca Vincentie in a dark concert space.

Francesca Vincentie, Nordic Remix (music)

“During one week, we challenged each other’s perspectives and shared our languages, traditions and inspiation to create a common, unique sound”. Read more

Three women stand on the heads of three standing men.

Erik Glas, Kaaos Kaamos (contemporary circus)

“It’s always cool to see a person do three flips in a row and be sort of “superhuman” but we want to focus on finding the humanity within the people who are doing this work. It’s often tough and it can be very scary – and we want to let it be that way.” Read more

Josef Ka, I AM EDITH SÖDERGRAN (a multidimensional art project)

“I feel truly honored to have been recognized and given the chance to travel in a manner that all artists deserve.” Read more